Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Alytaus regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-11-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-05-29
Prašoma lėšų suma:
633 300,05 €
Skirtas finansavimas
633 300,05 €
Iš jo ES dalis:
538 305,05 €

SPĮ siekia teikti savo pacientams kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, nuolatos gerinti SPĮ veiklos efektyvumą, našumą, tačiau šiuo metu naudojamos darbo priemonės ir metodai apsunkina šių tikslų siekimą. El. paslaugos gyventojams sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu iš esmės nėra teikiamos – informacija apie pacientų sveikatą dažniausiai kaupiami popierinėje formoje, todėl sunkiai prieinama tiek pacientams, tiek SPĮ specialistams. Projekte dalyvaujančios SPĮ nėra įsidiegę vieningos IS ir savo veikloje naudoja tik atskiras, tarpusavyje neintegruotas programines priemones arba atskiras IS. Siekiant užtikrinti efektyvų žmogiškųjų ir materialinių išteklių medicinos įstaigose panaudojimą, taupyti pacientų laiką, yra inicijuojamas projektas, kurio metu bus sukurta interaktyvi el. paslauga „Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir SPĮ specialistams“ (bendradarbiavimo lygis). Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Alytaus regiono gyventojams ir pacientams šiuolaikinėmis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis laiku gauti geros kokybės sveikatos paslaugas, o sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, – tarpusavyje bendradarbiauti ir saugiai keistis informacija elektroninėmis priemonėmis. Projekto metu pareiškėjo ir partnerių įstaigose bus įdiegta IS, apimanti 24 funkcijas. Taip pat bus įrengta 149 kompiuterizuotų darbo vietų ir vienas techninės įrangos centras, kurio funkcionalumais naudosis visos partnerių įstaigos. Planuojama, jog įgyvendinus projektą su IS dirbs ne mažiau kaip 50 proc. šių SPĮ darbuotojų. Projektas turės teigiamą poveikį šioms tikslinėms grupėms: projekto partnerių įstaigų pacientams (2010 m. – 606 139), projekto partnerių įstaigų personalui (2010 m. – 2 026), projekto partnerių įstaigoms, kitoms sveikatos priežiūros sektoriaus institucijoms ir įstaigoms.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse
Kvietimo numerisVP2-3.1-IVPK-11-V-01
Paraiškos kodasVP2-3.1-IVPK-11-V-01-009
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-03-30
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-03-30
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą