SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ, VADOVŲ, ADMINISTRACIJOS KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-04-R
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Druskininkų savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-12-31
Prašoma lėšų suma:
70 470,34 €
Skirtas finansavimas
40 845,74 €
Iš jo ES dalis:
40 845,74 €

Tobulėjant technologijoms ir atsirandant įvairioms naujovėms, darbuotojų žinių lygis tampa labai aktualus. Svarbūs tampa darbuotojų ugdymo ir mokymo procesai. Darbuotojų mokymas yra skirtas tam, kad jie, optimaliai panaudodami savo potencialą, pasiektų aukščiausius rezultatus darbinėje veikloje. Druskininkų savivaldybės vizija yra tapti moderniu ir savitu aukštos kokybės tarptautiniu kurortu. Stateginiams tikslams, ypač didinant kurorto tarptautinį konkurencingumą, pasiekti reikia kompetetingų ir kvalifikuotų Druskininkų savivaldybės administracijos darbuotojų bei Druskininkų savivaldybės tarybos narių. Tad šiuo projektu siekiama ugdyti savivaldybės tarybos narių, vadovų, administracijos karjeros valstybės tarnautojų ir dirbančių pagal darbo sutartis administracinius gebėjimus, tuo būdu didindamas viešojo administravimo efektyvumas. Druskininkų savivaldybės tarybos narių ir Savivaldybės administracijos darbuotojų mokymų poreikio tyrimas identifikavo pagrindines mokymų kryptis teisės žinių, viešojo administravimo gebėjimų, vadybos įgūdžių ir valdymo įgūdžių tobulinimas. 80 Savivaldybės administracijos darbuotojų dalyvaus 17 -oje mokymų, susijusių su Druskininkų savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimu, kurių trukmė bus nuo 2 iki 3 darbo dienų ir 20 Savivaldybės tarybos narių - 10 -je mokymų, kurių trukmė yra po 1 darbo dieną. Mokymai sustiprins Druskininkų savivaldybės administracijos darbuotojų ir Savivaldybės tarybos narių kompetenciją, atnaujins teisės, vadybos, valdymo žinias, suteiks naujų gebėjimų, efektyviau ir našiau siekti strateginių tikslų.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-04-R-12
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-04-R-12-003
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-12-16
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-12-16
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Druskininkų

<< Grįžti į paieškos formą