Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra VšĮ Ariogalos pirminio sveikatos priežiūros centre

Paramos priemonė
VP3-2.1-SAM-10-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-07-09
Prašoma lėšų suma:
427 479,15 €
Skirtas finansavimas
427 479,15 €
Iš jo ES dalis:
363 357,28 €

Ariogalos pirminė sveikatos priežiūros centro (toliau - Ariogalos PSPC) slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė yra viena iš dviejų Raseinių rajono sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyvios pagalbos paslaugas. Ligoninės infrastruktūros būklė yra prasta, todėl šiuo projektu yra siekiama modernizuoti pastatų infrastruktūrą, atliekant ligoninės ir pagalbinio pastato patalpų kapitalinį remontą (viso apie 570 kv.m) bei aprūpinti ligoninę nauja slaugos ir palaikomojo gydymo bei palaityvios pagalbos reikmėms naudojama įranga. Įgyvendintos priemonės sudarys prielaidas ligoninės paslaugų kokybei bei prieinamumui pagerinti, užtikrins pastatų infrastruktūros patrauklumą bei atitikimą higienos normoms. Estetiška aplinka, nauja moderni įranga pagerins tiek ligonių slaugos ir gydymo sąlygas (numatoma ne mažiau kaip 190 ligonių kasmet), tiek ligoninės darbuotojų darbo sąlygas (viso ligoninėje dirba 22 darbuotojai). Nemaža dalis ligoninėje naudojamos įrangos yra fiziškai ir moraliai nusidėvėjusi, nepakanka ligonių slaugai, diagnostikai ir palaikomajam gydymui bei paliatyviai pagalbai reikalingos medicininės įrangos. Ligoninės pastato (adresu Vytauto g.96, Ariogala, Raseinių r.) laikančios konstrukcijos yra stabilios, tačiau stogas yra ypač prastos būklės, būtina sutvirtinti dalį stogo laikančiųjų konstrukcijų, pakeisti dangą. Taip pat būtina atlikti vidaus patalpų, inžinerinių tinklų remontą. Projektas atitinka Lietuvos sveikatos programos tikslus, prisideda prie 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos tikslų įgyvendinimo bei kitų strateginių šalies, regiono bei rajono strateginių dokumentų įgyvendinimo.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas
Kvietimo numerisVP3-2.1-SAM-10-V-01
Paraiškos kodasVP3-2.1-SAM-10-V-01-101
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-03-08
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-03-19
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Raseinių raj.

<< Grįžti į paieškos formą