Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Anykščių rajone

Paramos priemonė
VP3-2.1-SAM-10-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-07-18
Prašoma lėšų suma:
576 789,23 €
Skirtas finansavimas
628 930,49 €
Iš jo ES dalis:
534 590,92 €

Anykščių rajono gyventojams pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikia VšĮ Anykščių rajono savivaldybės PSPC. VšĮ Anykščių PSPC sudaro 10 padalinių. Vienas iš padalinių yra Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė (toliau Troškūnų PGSL), teikianti stacionarias palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas. Troškūnų PGSL patalpos nepilnai pritaikytos slaugomiems pacientams – per maži tualetai, dėl vėdinimo trūkumo kaupiasi drėgmė ir šlampa bei pelija sienos. Iki šiol nėra įrengti liftai pacientams su negalia. Visos patalpos nebeatitinka HN 47-1:2010 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ normų. Troškūnų PGSL neužtenka turimos įrangos, nesilaikoma MN 80:2000 „Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė“ reikalingos įrangos normų, todėl teikti kokybiškas palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas yra sudėtinga. Apibendrinant, galima teigti, kad VšĮ Anykščių rajono savivaldybė PSPC Troškūnų PGSL būtina suremontuoti ir įsigyti naują medicininę įrangą. Projekto tikslas - užtikrinti ir pagerinti palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo kokybę Anykščių rajono gyventojams, remontojant Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės patalpas ir įsigyjant naują įrangą. Projekto metu bus remontuojamos VšĮ Anykščių rajono savivaldybės PSPC Troškūnų PGSL patalpos (pastato unikalus Nr. 34/955-0044-01-08, Vytauto g.15, Troškūnai, Anykščių raj.) ir įsigyta reikiama medicininė įranga. Įgyvendinus projektą, bus pagerinta palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybė ir darbuotojų darbo sąlygos. Suremontuotose ligoninės patalpose bus užtikrintas higienos normų reikalavimų įgyvendinimas. Be ES paramos tokios apimties projektas negalėtų būti įgyvendintas dėl lėšų stokos, projektas netektų kompleksiškumo ir negalėtų užtikrinti ilgalaikio teigiamo poveikio ir tęstinumo.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas
Kvietimo numerisVP3-2.1-SAM-10-V-01
Paraiškos kodasVP3-2.1-SAM-10-V-01-104
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-02-23
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-02-24
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Anykščių raj.

<< Grįžti į paieškos formą