Biokatalizatorių, rekombinantinių baltymų ir ląstelių technologijos

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-08-K
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-08-14
Prašoma lėšų suma:
497 499,71 €
Skirtas finansavimas
485 771,26 €
Iš jo ES dalis:
485 771,26 €

Vilniaus universitetas (toliau - VU) kartu su partneriais (VU Onkologijos institutu - VU OI, Valstybiniu mokslinių tyrimų institutu Fizinių ir technologijos mokslų centru - FTMC, Vytauto Didžiojo universitetu - VDU, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu - LSMU, Vilniaus Gedimino technikos universitetu - VGTU, Valstybiniu mokslinių tyrimų institutu Inovatyvios medicinos centru - IMC, Vilniaus kolegija - VK) įgyvendino projektą, kurio metu buvo atnaujinta ir išplėtota projekto dalyvių biotechnologijos ir biofarmacijos mokslų ir studijų infrastruktūra, įsigyta susijusi MTEP, laboratoriniams darbams naudojama įranga. Įsigijus įrangos ir sukūrus studijų programas nėra skirta lėšų mokslinių tyrimų atlikimui pagal Biotechnologijos ir biofarmacijos nacionalinių kompleksinių programų (toliau – NKP) tematikas. Šios sritys nustatytos Nacionalinėje inovacijų strategijoje ir yra laikomos labai perspektyviomis, todėl į jas būtina investuoti ES lėšas ir atlikti mokslinius tyrimus. Tad pagrindinė problema, sprendžiama projektu, yra tai, kad biokatalizatorių, rekombinantinių baltymų ir ląstelių technologijų tematikoje atliekama nepakankamai mokslinių tyrimų. Tyrimai bus atliekami trijose pagrindinėse srityse: a) Mediatorinių biokatalitinių procesų principų ir technologinių schemų kūrimas; b) Terapinės paskirties rekombinantiniai monokloniniai antikūnai. Gavimo procesų ir savybių tyrimas; c) Endotelio ląstelių pirmtakių (EPC) išskyrimas, charakterizavimas, mikro/nanostruktūrų panaudojimas ir terapijų kūrimas. Pagrindinė tikslinė grupė - mokslininkai ir kiti tyrėjai. Pagrindinė projekto stiprioji pusė yra tai, kad mokslinio tyrimo grupę sudaro tarptautinę mokslinę patirtį biotechnologijos ir biofarmacijos srityje turintys mokslininkai. Šis projektas negalėtų vykti be ES paramos.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-08-K-01
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-08-K-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-05-18
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-05-18
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2012-05-18
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą