Naratyvų konstravimas ir komunikacija Lietuvos kūrybinėse ir kultūrinėse industrijose 1990 – 2011 m.

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-08-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
546 295,39 €
Skirtas finansavimas
0 €
Iš jo ES dalis:
0 €

Nepaisant didelės kūrybinių industrijų svarbos, kūrybinėse medijose konstruojami ir komunikuojami naratyvai, su jais susijusi rinka, kapitalo formos, sukuriama pridedamoji vertė iki šiol nebuvo kompleksiškai moksliškai tyrinėti. Tikslas – atlikti kompleksinius kūrybinėse medijose konstruojamų ir komunikuojamų naratyvų bei jų poveikio šiuolaikinės Lietuvos visuomenės procesams tyrimus. Bus tiriama naratyvų: 1) raiška televizijoje, kine, interaktyviose medijose; 2) kilmė ir raida; 3) poveikis įvairiems kūrybinėms industrijoms, socialiniams procesams, tapatumui ir visuomenės pokyčiams; 4) lokaliųjų naratyvų santykis su globaliaisiais.Taikomoji reikšmė - pasiūlyti naratyvais bei socialiniu kapitalu grįstus visuomenės problemų (emigracija, menkas pilietiškumo lygis, socialinių grupių tapatumo konstravimas) sprendimus. Tikslinės grupės - sprendimus priimančios politinės institucijos, kūrybinių ir kultūros industrijų atstovai viešajame ir verslo sektoriuose, Lietuvos visuomenė. Kūrybinėse ir kultūrinėse industrijose sukuriama produkcija ir pridėtinė vertė užima vis didesnę dalį šiuolaikinių modernių valstybių ekonomikoje. Kaip rodo paskutiniųjų dešimtmečių ekonomikos tyrimai (Rifkin, 2002; Florida, 2005), potyrio ekonomikos bei kūrybinių ir kultūrinių industrijų sukuriamų darbo vietų, gaunamo pelno, BVP dalis nuolatos auga. Šio sektoriaus reikšmingumą didina ir kuriamos kitos kapitalo formos: socialinis kapitalas, kultūrinis kapitalas, simbolinis kapitalas ir kt. Projektu pirmą kartą Lietuvoje siekiama ištirti kūrybinėse medijose komunikuojamus naratyvus bei jų poveikį ekonominio ir socialinio kapitalo kūrime. Projekto rezultatai gali būti tiesiogiai pritaikomi Lietuvos kūrybinėse ir kultūrinėse industrijose tiek viešajame, tiek verslo sektoriuose (paveldo, atminties, kultūrinis turizmas, pilietinės visuomenės tapatumas ir sanglauda, Lietuvos tarptautinė reputacija).

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-08-K-01
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-08-K-01-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-05-18
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-05-18
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2012-05-18
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Nefinansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą