Mokslininkų ir tyrėjų gebėjimų stiprinimas aukštesniųjų eukariotų ląstelių technologijų srityje (CITOTECHNOLOGIJOS)

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-08-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
344 588,45 €
Skirtas finansavimas
0 €
Iš jo ES dalis:
0 €

Šiuo metu didžioji dalis fundamentinių ir taikomųjų kamieninių ląstelių tyrimų ex vivo sąlygomis atliekama naudojant įprastines kultivavimo technologijas ant dvimačių paviršių. Tačiau organizmo audiniuose ląsteles supa specializuota trimatė mikroaplinka. Todėl, sėkmingai atkūrus šias sąlygas in vitro, būtų galima naudoti eksperimentinius modelius, kurie geriau atspindi situaciją in vivo, taip pat patobulinti esamas ir kurti naujas regeneracinės medicinos technologijas. Pastaraisiais metais standartines, dvimates in vitro ląstelių kultivavimo technologijas keičia naujos biomimetinės platformos. Sutariama, kad ateityje ši tendencija stiprės. Todėl norėdami sėkmingai konkuruoti tarptautiniu mastu, turime pradėti vystyti šias naujas technologijas Lietuvoje. Atsižvelgę į tai suformulavome pagrindinį projekto tikslą: Kelti mokslininkų bei tyrėjų kompetenciją vystant naujas aukštųjų eukariotų ląstelių technologijas citoterapijai ir audinių inžinerijai. Projekto vykdymo metu mokslininkai ir tyrėjai įsisavins ir vystys naujas žmogaus mezenchiminių kamieninių ląstelių kultivavimo trimatėje aplinkoje, bei panaudojant temperatūrai jautrių polimerų technologijas. Įgyvendinus projektą, Lietuvoje bus įdiegtos naujos ir perspektyvios kamieninių ląstelių technologijos. Pakils mokslininkų ir tyrėjų kompetencija aukštųjų eukariotų ląstelių technologijų srityje. Tai sukurs pagrindus audinių inžinerijos ir inovacinių ląstelių terapijos metodų plėtrai Lietuvoje, bei padidins mūsų šalies mokslo konkurencingumą pasauliniu mastu.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-08-K-01
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-08-K-01-003
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-05-18
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-05-18
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2012-05-18
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Nefinansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą