Gamtinių biologinių ir geologinių išteklių tyrimai ir tvarus naudojimas (BIOGEONAUDA)

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-08-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Gamtos tyrimų centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
534 636,24 €
Skirtas finansavimas
0 €
Iš jo ES dalis:
0 €

Projekto „Biologinių ir žemės išteklių tyrimo ir naudojimo technologijų MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOGEONAUDA-D)“ įgyvendinimo metu atnaujinta ir aprūpinta įranga 8 mokslinės ir 4 mokomosios laboratorijos: rekonstruotos patalpos Verkių g. 98, atlikti laboratorijų infrastruktūros bendrieji darbai Žaliųjų Ežerų g. 47 ir T. Ševčenkos g. 13, įsigyti 9 komplektai įrangos. Siekiant išnaudoti pagerintas infrastruktūros sąlygas bei patenkinti studijų ir verslo poreikius tvaraus gamtinės aplinkos naudojimo tematikoje, rengiamas projektas "Žemės gelmių ir natūraliųjų biologinių išteklių bei organizmų išgyvenamumo ir reprodukcijos tyrimai tvariam gamtinės aplinkos naudojimui ir valdymui". Pagrindinė tikslinė šio projekto grupė - mokslininkai ir kiti tyrėjai, kurie, atlikdami aukšto tarptautinio lygio mokslinius tyrimus, pateiks naujų, susistemintų žinių tvaraus gamtinių išteklių naudojimo srityje ir įgyvendins susijusias MTEP veiklas. Projekto stiprioji pusė yra tai, kad projektą įgyvendins didelės mokslininkų pajėgos, dirbs mokslininkai iš trijų institucijų - Gamtos tyrimų centro, Vilniaus universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto. Patiems projekto įvykdyti be ES paramos nebūtų įmanoma, todėl ir yra prašoma paramos.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-08-K-01
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-08-K-01-006
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-05-18
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-05-18
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2012-05-18
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Nefinansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą