Fundamentinių procesų žmogaus organizme tyrimas

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-08-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
169 427,71 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Valstybės ilgalaikės plėtros strategijoje teigiama, kad šalies žmonių sveikata priklauso nuo socialinių ir ekonominių sąlygų, o nuo žmonių sveikatos priklauso valstybės ekonominis klestėjimas. Tai rodo, jog Valstybės sveikatos priežiūros sistema sudaro vieną iš kertinių socialinės gerovės aspektų, su kuriuo itin glaudžiai susiję ir medicinos mokslai, kurių srityje siekiama nuolat atliekamų mokslinių medicinos tyrimų kokybės, identifikuojant ligų rizikos veiksnius, vykdant ligų prevenciją, gerinant gydymą bei užtikrinant optimalų gydymo priemonių visumos naudojimą. Teikiamas projektas skirtas šiems kompleksiškiems tikslams įgyventi ir konkrečiai siejamas su Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos VP 1-3 prioritetu „Tyrėjų gebėjimo stiprinimas“ bei yra Medicinos mokslų nacionalinės kompleksinės programos (MM NKP) dalis, skirta MTEP veiklos vykdymui, siejant su prioritetinėmis MM NKP tematikomis: neuromokslai, genominiai tyrimai, medžiagų apykaitos fiziologija ir patologija. Šio projekto veiklas įgyvendintų didelį potencialą turinti institucija, MTEP veiklos būtų atliekamos orientuojantis į išskirtas prioritetines kryptis ir bendrą esantį potencialą. Įgyvendinant šį projektą galima būtų labiau sutelkti medicinos srities veiklą vykdančius mokslininkus bei tyrėjus, tai pagerintų MTEP veiklų koordinaciją, leistų racionaliau panaudoti finansinius ir žmoniškuosius resursus. Šiuo būdu būtų kompleksiškai skatinamas bendradarbiavimas tarp įvairių institucijų mokslininkų, šiuolaikinius poreikius atitinkančiose mokomosiose laboratorijose naudojant modernią įrangą, kuri jau yra įsigyta ar įsigyjama vykdant Medicinos mokslų ir kitas nacionalines kompleksines ar slėnių programas. Svarbu, jog MTEP veiklų rezultatai bus panaudoti ir klinikinėje praktikoje, diegiant naujus diagnostinius metodus, tobulinant esamus metodus efektyvesniam gydymui. Visa tai leis pasiekti proveržį medicinos sektoriuje bei sustiprins ilgalaikį Lietuvos konkurencingumą, ugdant sveiką visuomenę.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-08-K-01
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-08-K-01-008
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2012-03-14
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:

<< Grįžti į paieškos formą