Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-08-K
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-11-15
Prašoma lėšų suma:
347 544,02 €
Skirtas finansavimas
347 544,02 €
Iš jo ES dalis:
347 544,02 €

Specialistų rengimas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau - MTEP) srityje glaudžiai susijęs su šalies socialine ekonomine raida, ypač įveikiant pablogėjusios ekonominės situacijos padarinius, šalies ūkiui tampant konkurencingesniu. Šiuo metu investicijos į specialistų rengimą MTEP srityje yra būtinos, siekiant ilgalaikio ekonomikos augimo, įmonių konkurencingumo ir inovacijų generavimo. Lietuva šiuo metu turi gana ribotus finansavimo išteklius vykdyti aukšto lygio tarptautinius mokslinius tyrimus, reikalingus užtikrinant ūkio subalansuotą plėtrą bei didinant jo konkurencingumą tiek vidaus, tiek užsienio rinkose. Ryšių ir informacinių technologijų sektorius šiandieninėje žiniomis grįstoje visuomenėje yra vienas pagrindinių ūkio sektorių, kuris gali prisidėti prie geresnio ūkio ir ekonomikos augimo. Todėl tampa labai svarbu skatinti mokslininkus ir kitus tyrėjus atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus šioje srityje, keliant jų kvalifikaciją ir kompetenciją. Projektu siekiama skatinti mokslininkų ir kitų tyrėjų aukšto tarptautinio lygio MTEP veiklą pagal nacionalinės kompleksinės programos tematikas, atliekant tyrimą siekiama išplėsti paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose galimybes. Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomas vienas mokslinis tyrimas, susidedantis iš dviejų uždavinių, skaidomų į veiklas. Projektą įgyvendins Vilniaus universitetas kartu su aukšto tarptautinio lygio mokslininkais. Įgyvendinant projektą bus vykdomi aukšto tarptautinio lygio moksliniai tyrimai pagal nacionalinės kompleksinės programos tematikas ryšių ir informacinių technologijų srityje, taip tobulinama tyrėjų kvalifikacija ir kompetencija, skatinamas jų mobilumas (dalyvaujant tarptautinėse konferencijose).

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-08-K-01
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-08-K-01-010
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-05-18
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-05-18
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2012-05-18
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą