LIETUVOS DIZAINO PLATFORMA: KŪRYBINIŲ IR KULTŪRINIŲ INDUSTRIJŲ PROVERŽIO PRIELAIDOS

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-08-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Vilniaus dailės akademija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
348 078,37 €
Skirtas finansavimas
0 €
Iš jo ES dalis:
0 €

Projekto tikslas – skatinti mokslininkų ir kitų tyrėjų tarpdisciplinines MTEP veiklas Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų dizaino srityje. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2008 m. įsakymu pavedė parengti i Kūrybinių ir kultūrinių industrijų Nacionalinės kompleksinės programos (NKP) rengimą. 2009 m. ŠMM patvirtino NKP projektus, kuriuos įgyvendina VDA, LMTA, VGTU. VDA studijų ir tyrimų tematika tampriai susijusi su dizainu – vieno iš kūrybinių ir kultūrinių industrijų subsektoriaus tematika. Dizainą, kaip integralią Europos inovacijų politikos dalį, deklaruoja 2009 m. Europos Komisijos paskelbtas darbinis dokumentas „Dizainas – į vartotoją orientuotų inovacijų katalizatorius“ SEC(2009)501. Dizainas – kūrybinis procesas sprendžiantis problemas, susijusias su vartojimo kultūra, jungiantis kūrybiškumą, technologiją ir vadybą, kurio rezultatas yra produktas arba paslauga. Projekto metu bus atliekamas tyrimas, kurio hipotezė: dėl sudėtingos istorinės ir geopolitinės Lietuvos situacijos nutrūko tautos/etnoso vertikalioji ašis, ir tos bendrosios jungtys, kurios būtų galėjusios suformuoti Lietuvos dizaino mąstymo platformą. Tyrimo tikslas - atlikti Lietuvos dizaino potencialo tyrimą: kurti nacionalinę dizaino platformą, formuoti tarptautinėse rinkose konkurencingos nacionalinės kultūrinių ir kūrybinių industrijų produkcijos pasiūlą, stiprinti nacionalinį identitetą. Tyrimo rezultatai identifikuos perspektyvias veiklos sritis, formuojant tarptautinį Lietuvos kultūrinių industrijų potencialą, jo galimybes stiprinant nacionalinės pramonės konkurencingumą užsienio rinkose. Projekto metu bus sukurta ir testuota nauja tyrimų metodologija, jungianti mokslinį ir meninį tyrimą.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-08-K-01
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-08-K-01-011
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-05-18
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-05-18
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2012-05-18
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Nefinansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą