NAUJŲ PUSLAIDININKINIŲ MEDŽIAGŲ IR NANOSTRUKTŪRŲ KŪRIMAS IR TAIKYMAI PAŽANGIOMS TECHNOLOGIJOMS

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-08-K
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-11-15
Prašoma lėšų suma:
347 544,02 €
Skirtas finansavimas
347 544,02 €
Iš jo ES dalis:
347 544,02 €

Projekto tikslas – kelti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetencijas kuriant unikalių optinių ir elektrinių savybių medžiagas ir struktūras, tinkamas naudoti puslaidininkių technologijose bei optiniuose ir matavimo prietaisuose, tobulinant ir kuriant naujus optinius tyrimų metodus. Projektas ir jame numatytos veiklos yra orientuotos į mokslininkų ir tyrėjų, dirbančių lazerių, nanotechnologijų ir elektronikos srityse kvalifikacijos ir kompetencijų didinimą, bei aukštos kompetencijos darbuotojų esamoms ir steigiamos įmonėms rengimą. Taip stengiamasi prisidėti prie mokslui imlaus ūkio sektoriaus stiprinimo, tyrėjų amžiaus mažinimo, „protų nutekėjimo“ problemos sprendimo bei viešojo sektoriaus patrauklumo užsienio investicijoms didinimo aukštųjų technologijų srityje. Tuo pačiu siekiama užtikrinti ES paramos lėšų panaudojimo kompleksiškumą, MTEP veikloms vykdyti naudojant įrangą, įsigytą Santakos slėnio plėtrai. Projekto uždavinys - kelti Kauno technologijos universiteto atskiruose padaliniuose ir srityse dirbančių mokslininkų ir tyrėjų kvalifikaciją bei kompetencijas, apjungti turimą mokslinį potencialą projekto tiksle numatytų veiklų įgyvendinimui, ypatingą dėmesį atkreipiant jaunųjų specialistų mokslinio potencialo vystymui. Siekiama pagilinti žinias atliekant tyrimus lazerių, nanotechnologijų ir elektronikos kryptyse, o jau įgytas žinias ir per MTEP veiklas pasiektus rezultatus skleisti tarptautinių konferencijų metu, publikuoti straipsniuose, įtrauktuose į ISI web of Science duomenų bazę, įgytą patirtį skleisti Lietuvos aukštųjų technologijų įmonėse.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-08-K-01
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-08-K-01-013
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-05-18
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-08-02
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2012-05-18
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą