UAB "Inometa" gamybinės bazės plėtra

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-06-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: UAB "Inometa"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
964 760,51 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

UAB "Inometa" projektuoja, komplektuoja ir gamina maisto pramonės ir kitų įmonių technologines linijas, įrangą, atlieka įvairių įrenginių rekonstrukcijas, taip pat gamina gaminius iš metalo. Įmonė, įkurta 2011 m., specializuojasi įvairių mėsos perdirbimo įrengimų, padedančių automatizuoti gamybos procesą, gamyboje pagal individualius užsakymus, tačiau susiduria su gamybinių patalpų bei gamybinės įrangos trūkumo problema. Gamybinės bazės trūkumas riboja įmonės galimybes gaminti platesnį spektrą bei kai kuriuos aukštesnio kokybinio lygmens produktus, įmonė negali didinti savo gamybos produktyvumo ir darbo našumo. Siekiant didinti įmonės produktyvumą būtina investuoti į gamybines patalpas bei modernią įrangą, kas sudarytų sąlygas įmonės plėtrai ir produkcijos gamybos apimčių augimui. Įmonės finansinės galimybės neleidžia įgyvendinti projekto vien savo jėgomis, todėl siekiama gauti paramą projekto įgyvendinimo finansavimui. Atsižvelgiant į tai, UAB “Inometa” numato įgyvendinti gamybinės bazės plėtros projektą, kurio metu bus pastatytos įmonės poreikiams pritaikytos gamybinės ir administracinės patalpos, įsigyta būtina įmonės veiklai moderni gamybinė įranga ir išplėtota įmonės veikla. Projekto įgyvendinimas leis įmonei padidinti produktyvumą, darbo našumą, gaminių spektrą, pardavimų ir eksporto apimtis bei įmonės konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose. Projekto įgyvendinimas leis įmonei kurti naujas darbo vietas, kas prisidės prie Klaipėdos rajono socialinės-ekonominės padėties gerinimo. Naujos technologijos bet kurioje verslo šakoje kuria didžiulę pridėtinę vertę, užtikrina šalies ekonominę, socialinę ir kultūrinę raidą. Įmonės veikla priskiriama prie vidutiniškai aukštų technologijų, todėl planuojami projekto rezultatai (projekto metu sukurtos darbo vietos, darbo našumo augimas, auganti apyvarta ir eksporto didėjimas) turės teigiamą poveikį Lietuvos technologijų verslo plėtrai.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Invest LT-2
Kvietimo numerisVP2-2.1-ŪM-06-K-01
Paraiškos kodasVP2-2.1-ŪM-06-K-01-009
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2012-05-03
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos raj.

<< Grįžti į paieškos formą