UAB "EKORITA" KOGENERACINĖ ELEKTROS GAMYBOS JĖGAINĖ

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-06-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: UAB "Ekorita"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
5 866 367,01 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto tikslas: didinti verslo produktyvumą skatinant atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą elektros energijos ir šilumos gamybai Kaišiadorių savivaldybėje. Šiuo projektu įmonė siekia sukurti naują veiklą, pastatant ir įrengiant pilno ciklo biodujų kogeneracinės jėgainės kompleksą, kuris ištisus metus užtikrintų nenutrūkstamą ir stabilų elektros energijos gavybos iš atsinaujinančių energijos išteklių (mėšlo, energetinių augalų ir kt.) procesą šilumą panaudojant ekologiškų trąšų ar kuro granulių gamybai. Į bendrąją elektros energijos rinką bus tiekiama 100 proc. iš atsinaujinančių energijos išteklių pagaminta elektros energija. Elektros energijos gavybos metu išskiriama šiluma bus ne tik vartojama vidaus biojėgainės reikmėms, bet atsiradus techninėms galimybėms, šiluma bus tiekiama ir aplinkiniams gyventojams. Projekto tikslinės grupės: elektros energijos vartotoaji (gyventojai ir verslo subjektai), šilumos vartotojai (gyventojai, biodujų kogeneracinė jėgainė), sauso biomasės vartotojai (biodujų kogeneracinė jėgainė ir verslo subjektai). Projekto lėšomis pastačius ir paleidus kogeneracinę biodujų jėgainę, bus mažinama Lietuvos nepriklausomybė nuo inportuojamo tradicinio organinio kuro, taip pat elektros ir šilumos energijai išgauti bus naudojami atsinaujinantys ištekliai - biomasė. Mažesnė energijos, ekologiškų trąšų ar/ ir kuro granulių, kurias gamins ir vartotojams pasiūlys planuojama statyti biodujų jėgainė, kaina, padidins Kaišiadorių savivaldybės konkurencingumą ir patrauklumą.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Invest LT-2
Kvietimo numerisVP2-2.1-ŪM-06-K-01
Paraiškos kodasVP2-2.1-ŪM-06-K-01-020
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2012-04-10
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kaišiadorių raj.

<< Grįžti į paieškos formą