Vertikalaus aerodinaminio tunelio įrengimas - ( toliau - VAT)

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-06-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: UAB "Elūna"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
948 365,96 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Įrengus VAT, bus teikiama inovatyvi aktyvaus poilsio paslauga lankytojams vietinėje ir tarptautinėje rinkose. Tai leis sumažinti Druskininkų kurorto sezoniškumą ir įgyvendinti kurorto strateginiame plane suformuluotą vizjiją: Druskininkai - modernus ir savitas tarptautinis kurortas, teikiantis aukštos kokybės sveikatinimo, turizmo, rekreacijos paslaugas bei užtikrinantis aukštą gyvenimo kokybę. Be ES fondų finansavimo įrangos, reikalingos VAT įrengti, nebūtų įmanoma įsigyti. Projekto tikslas - vystyti ir plėtoti naujoviškas sklandymo paslaugas, prisidedant prie Druskininkų slidinėjimo trasų veiklos diversifikacijos ir teigiamo įvaizdžio formavimo. Įrengti didžiausią ir novatoriškiausią sklandymo paslaugų centrą Europoje, kuris inicijuotų ne tik teigiamą socialin į- ekonominį efektą, bet ir finansinę naudą. Įgyvendinus projektą bus sukurta 23 darbo vietos, kas pegerins darbo rinkos padėtį regione. Naudojama įranga nedidins oro užterštumo. Inovatyvi verslo idėja, kurios analogų nėra 1000 km spinduliu, leis pritraukti didesnius lankytojų srautus į Druskininkų kurortą ir padidins kurorto svečių, mėgstančių aktyvų poilsį, pasitenkinimą teikiamomis kurorto paslaugomis, kas leis puoselėti ilgalaikius ryšiuis tarp lankytojų ir kurorto. Galima išskirti šias tikslines lankytojų grupes: sklandytojai profesionalai,aktyvaus poilsio mėgėjai ir adrenalino mėgėjai, karinės oro pajėgos ir korporatyviniai klientai.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Invest LT-2
Kvietimo numerisVP2-2.1-ŪM-06-K-01
Paraiškos kodasVP2-2.1-ŪM-06-K-01-024
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2012-04-16
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą