Sveikatingumo sektoriaus organizacijų vadyba: specialistų kompetencijų poreikio vertinimas ir sektoriaus konkurencingumo didinimo modeliavimas

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-08-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Lietuvos kūno kultūros akademija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
136 281,71 €
Skirtas finansavimas
0 €
Iš jo ES dalis:
0 €

Dėl siekio kiekvienai iš šių valstybių išsaugoti savo indentitetą reikia kokybinių reformų įv.gyvenimo bei ūkio srityse. Atsižvelgiant į tai, būtina vertinti būtinus ST paslaugų special.kompet. poreikį, t.y. edukacinį potencialą bei sudaryti konkuren. didinimo modelius, vertinant sektor. reikmes, pokyčių universalumo ir specifiškumo klausimą. ST reikalingi kvalifikuoti specialist., kurie būtų atsakingi už resursų ir galimybių kūrimą, kurių pagalba būtų efektyviai gerinama kiekvieno žmogaus gyvenimo kokybė. Šiuo požiūriu, Lietuvoje iškyla būtinybė rengti ST paslaugų sektor. specialist. ir formuoti tokių jų kvalifikacijos tobulinimo sistemą. Todėl numatomu įgyvendinti MTEP projektu, kuomet būtų vertinamas ST sektoriaus special.komp. poreikis bei sekt. konkurencingumo didinimas, bus siekiama subsektoriaus kryptingo vystymo. Taip skatinama šviet.paslaugų plėtra, nes jis bus labiau orientuotas į rinkos poreikių pildymą.Projekte bus bendradarbiaujama su Balt. ir Skand. šalių regionų AMI. Projekto tikslinė grupė: mokslininkai (7 asm.), todėl a priore siekiamas projekto poveikis šiai tikslinei grupei.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-08-K-01
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-08-K-01-024
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-05-18
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-05-18
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2012-05-18
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Nefinansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą