Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-2)

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Studijų kokybės vertinimo centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-05-24
Prašoma lėšų suma:
773 523,52 €
Skirtas finansavimas
770 312,21 €
Iš jo ES dalis:
654 765,37 €

Projekto „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“ tikslas – plėtoti studijas reglamentuojančių aprašų sistemą. Tai 2009 metais pradėto įgyvendinti projekto „Studijų pakopų aprašų ir studijų krypčių aprašų sandaros sukūrimas“ antrasis etapas. Pirmojo projekto metu sukurta nacionalinė studijų aprašų sąranga, kurioje išskirti pagrindiniai studijų aprašų tipai, išsamiai apibūdinti pirmosios ir antrosios pakopos studijų skirtumai, nustatyta studijų krypčių aprašų sandara, pateiktas studijų programų rengimo, įteisinimo ir tobulinimo bendrųjų reikalavimų aprašas, parengtos studijų programų aprašų rengimo gairės. Pagrindinė problema lemianti antrojo projekto atsiradimą – neparengti studijų krypčių (krypčių grupių) aprašai (toliau – aprašai), būtini studijų programų rengimui ir tobulinimui. Problemos sprendimo būdas – parengti aprašus ir apmokyti aukštųjų mokyklų programų rengėjus ir vykdytojus rengti studijų programas vadovaujantis aprašais. Studijų krypties aprašas yra kertinis dokumentas, kuriuo remiasi aukštosios mokyklos, rengdamos naujas arba tobulindamos jau esamas tam tikros studijų krypties programas. Jis teikia pagrindines nuorodas, kaip formuoti naujos arba tobulinti jau vykdomos programos studijų rezultatus bei kitus studijų programos parametrus, parinkti studijų metodus. Studijų krypties aprašai skatina aukštąsias mokyklas prisiimti atsakomybę už nusistatytus teikiamų kvalifikacijų reikalavimus ir studijų kokybę, taip pat gali būti panaudoti išoriniam studijų programų kokybės vertinimui.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-01-V-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-01-V-01-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-04-24
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-04-24
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą