Naujos Marvelės krovininės prieplaukos Kaune statyba. Statybos darbai

Paramos priemonė
VP2-4.5-SM-01-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė "Vidaus vandens kelių direkcija"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
2 809 433,5 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Augant šalies ekonomikai ir visuomenės gyvenimo lygiui, vartotojų reikalavimai transporto paslaugų lygiui ir infrastruktūros kokybei taip pat didėja. Atsižvelgiant į šiuos pokyčius, turi būti nuolat pertvarkomas ir plėtojamas valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklas, užtikrinantis prieigą prie rinkų bei reikiamus teritorijų ekonominius ryšius. 2006 m. VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos užsakymu buvo atlikta galimybių studija "Kompleksinis vidaus vandenų kelio Nemuno upe ir Kuršių mariomis Klaipėda - Kaunas sutvarkymas pritaikant krovininei ir keleivinei laivybai" (toliau - Studija), kuri buvo papildyta 2010 m. Studijos rengėjai nustatė, kad, įvertinant vidaus vandenų kelių tinklo sujungimo su Klaipėdos valstybiniu jūrų uostu bei integracijos į Vakarų Europos vidaus vandenų kelių tinklą perspektyvas, tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelią E 41 Nemuno upe ir Kuršių mariomis Klaipėda - Kaunas ekonominiu, aplinkosauginiu ir socialiniu požiūriu tikslinga modernizuoti. Kuriant reikiamą infrastruktūrą tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelyje E 41 Nemunu ir Kuršių mariomis, pagal parengtą techninę dokumentaciją planuojama pastatyti krovininę prieplauką Kaune, Marvelėje. Ši vieta Studijos rengėjų buvo pripažinta tinkamiausia iš kelių nagrinėtų alternatyvų krovininės prieplaukos statybai. Joje įrengus krovinių krovimui pritaikytą prieplauką, vidaus vandenų transportas būtų integruotas į multimodalinio krovinių pervežimo sistemą. Projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 m.) Lietuvos transporto plėtros strategijos 60.1-60.2 p. ir priemonės 62.10 p. nuostatas, Vyriausybės 2003-12-09 nutarimo Nr. 1568 patvirtinto Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių plane 65 priemonės nuostatas.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas
Kvietimo numerisVP2-4.5-SM-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-4.5-SM-01-V-01-005
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą