Sunkių ir supersunkių daugiaelektronių atomų ir jonų struktūros ir savybių teorinis tyrimas

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
369 106,11 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Sparčiai besiplėtojančiai fizikai ir jos taikymams, atsiradus galimybei eksperimentiškai atšaldyti atomus, tokius pavienius atomus patalpinti gaudyklėse ir juos veikti lazeriais bei elektriniais ir magnetiniais laukais, taigi, įvairiai jais manipuliuoti, susidaro prielaidos tirti labai mažus, silpnus efektus, labai preciziškai patikrinti įvairių teorijų ir modelių tikslumą bei jų galiojimo ribas ir tuo būdu, kaip sakoma, ieškoti „naujos fizikos“. Tačiau tokiais atvejais labai svarbūs yra atitinkamieji teoriniai tyrimai. Projekte numatoma išnagrinėti aukštesnių eilių radiacinių pataisų išraiškas, ištirti izotopinio poslinkio ir hipersmulkiųjų sąveikų ypatybes sunkiems ir supersunkiems atomams, įskaitant turtingus neutronų jų izotopus, užprogramuoti bendras, turinčias nekonkretizuotą elektromagnetinio lauko potencialo kalibruotę, elektrinių ir magnetinių multipolinių šuolių operatorių ir jų matricinių elementų išraiškas. Problema aktuali visų pirma fundamentiniu požiūriu, siekiant pažinti sudėtingų atomų struktūrą, sunkių cheminių elementų atsiradimą ir egzistavimą, sintezę Visatoje, jų izotopinės sudėties ypatybes, net Standartinio Modelio galiojimo ribas. Iš kitos pusės svarbu ir praktiniu požiūriu, nes nanotechnologijos žengia į molekulinį ir atominį lygį, jau mikroelektronikoje svarbūs kristalai, aktyvuoti retųjų žemių elementais, kurių atomai gana dideliu tikslumu išlaiko savo pavienio atomo savybes kristaliniame lauke, ir t.t.. Taigi, problema ypatingai aktuali ne vien šiuolaikinei fundamentinei fizikai, bet ir netolimos ateities kokybiškai naujoms technologijoms. Šiuo atveju labai svarbūs yra atitinkamieji teoriniai tyrimai, paaiškinantieji naujų eksperimentų rezultatus, numatantieji, kryptingai siūlantieji naujus eksperimentus arba net visai pakeičiantieji juos, nes yra daug atvejų, kai eksperimentai tampa labai brangūs arba iš principo neįmanomi. Kaip tik tokie teoriniai tyrimai ir numatomi.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-07-K-02
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-07-K-02-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-03-23
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2012-05-18
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą