Netiesinių dinaminių sistemų nestabiliųjų pusiausvyros būsenų ir nestabiliųjų periodinių judėjimų valdymas

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC)
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
198 278,61 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Vykdant šį projektą bus kuriami sumažintos eilės (angl. reduced order) valdymo metodai, skirti dinaminių sistemų pusiausvyros būsenoms (pusiausvyros taškams) bei periodiniams judėjimams (periodinėms orbitoms) stabilizuoti. Nulinės eilės metodas pusiauvyros taškams stabilizuoti bus pakankamai universalus, t.y. sugebantis stabilizuoti mazgų, spiralių ir balnų tipo nestabiliuosius taškus. Be to, jis bus tinkamas tiek disipatyvioms, tiek ir konservatyvioms sistemoms. Skirtingai nuo gerai žinomo Pyrago begalinės eilės uždelstojo grįžtamojo ryšio valdymo metodo, o tiksliau šio metodo nestabiliosios versijos, bus pasiūlyta nauja baigtinės eilės (antros, ketvirtos ar šeštos eilės) rezonansinio grįžtamojo ryšio metodo nestabilioji versija. Bus sukonstruoti dinaminių sistemų elektroniniai analogai bei atitinkami pusiausvyros taškų ir periodinių orbitų elektroniniai valdikliai. Pastarieji, atitinkamai parinkus valdymo signalų amplitudes ir dažnių ruožus, gali būti realių valdiklių prototipais. Projekto pridėtinė vertė: Nestabiliųjų pusiausvyros būsenų ir periodinių judėjimų stabilizavimui bus sukurti metodai, nereikalaujantys valdomųjų dinaminių sistemų matematinių modelių ir tikslių pusiausvyros taškų bei periodinių orbitų koordinačių fazinėje erdvėje. Sumažintos eilės valdikliai, pvz. nulinės eilės valdikliai, skirti pusiausvyros būsenoms stabilizuoti, bei 2-6 eilės rezonansiniai valdikliai, skirti periodiniams judėjimams stabilizuoti, supaprastins matematinę analizę, siekiant parametrų optimizavimo, ir padidins stabilizavimo proceso greitį bei patikimumą. Projektas bus naudingas tarptautiniu ir Lietuvos lygiu.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-07-K-02
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-07-K-02-007
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-03-23
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2012-05-18
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą