Kompleksinis pastatų modernizavimo priemonių patikimumo tyrimas: fundamentalūs, taikomieji tyrimai ir priemonių sistemos

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
204 213,71 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Pirminiai autorių atlikti modernizuotų namų Lietuvoje stebėjimai parodė, kad po pilnos modernizacijos šilumos energijos suvartojimas 1 m2 įvairiuose pastatuose skiriasi net iki 3,5 karto, nustatomi modernizuotų atitvarų gedimai ir šilumos praradimai. Priežastys, dėl ko dalis modernizavimo priemonių yra nepatikimi nėra išsamiai ištirtos. Projekto idėja – moksliškai, kvalifikuotai, naudojant šiuolaikinę tyrimų laboratorinę įrangą ištirti priežastis, dėl kurių po modernizavimo negaunamas laukiamas efektas, nustatyti dažniausius modernizavimo priemonių neatitikimus kokybės reikalavimams, paruošti rekomendacijas bei patikimus sprendinius modernizavimo projektų ir modernizavimo darbų kokybei užtikrinti. Įgyvendinamas projektas prisidėtų prie būtinos informacijos sklaidos, paskatintų mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir profesinių kompetencijų tobulinimą, užtikrinant tęstinį būtinų žinių ir įgūdžių perdavimą statybos srities rengiamiems specialistams. Numatomas mokslinis tyrimas išsiskirs iš kitų panašaus pobūdžio mokslinių tyrimų projektų tuo, kad laukiami projekto rezultatai turės lemiamą įtaką gerinant pastatų modernizavimo kokybę ir keliant statybos sektoriaus specialistų kvalifikaciją. Projekto tikslai - atlikti modernizavimo darbų kokybės vertinimą šilumos taupymo efektyvumo aspektu; pasiūlyti efektyvias atitvarų modernizavimo kokybės gerinimo priemones; skatinti tęstinį mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir profesinių kompetencijų tobulinimą; opuliarinti mokslinius tyrimus, projekto rezultatus ir technologijas. Laukiami projekto rezultatai - taikomieji mokslo darbai, metodologija, tinklalapis arba internetinis puslapis, mokslo renginys, pranešimai mokslinėje konferencijose, mokslo straipsniai (užsienio ar tarptautiniuose leidiniuose).

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-07-K-02
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-07-K-02-011
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-03-23
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2012-05-18
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą