Socialiai atsakingos vartojimo elgsenos sąlygos ir veiksniai kylančios ekonomikos šalyje

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Vilniaus Universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
405 259,09 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projektas skirtas nustatyti, kokie veiksniai veikia besiformuojančią socialiai atsakingo vartojimo elgseną savitame kylančios ekonomikos (angl. emerging economy) kontekste. Vartotojo elgsena bus traktuojama plačiąja prasme, apimant nuostatas pirkimo atžvilgiu, ketinimą pirkti, pirkimą, vartojimą ir utilizavimą. Tuo siekiama bent iš dalies užpildyti tarpdisciplininę mokslinių tyrimų spragą, pasireiškiančia tuo, kad: a) vadybos srities tyrimuose akcentuojama įmonių socialinės atsakomybės svarba, tačiau itin retai paliečiamas jos rezultatas – įtaka vartotojo sprendimams ir jo elgsenai plačiąja prasme; b) vartotojų elgsenos tyrimuose socialiai atsakingo vartojimo elgsenos analizė tik pradedama, nėra aiškiai apibrėžta net pati tokios elgsenos samprata; c) ekonomikos ir sociologijos tyrimai gilinasi į visuomenės narių lūkesčius, ketinimus bei vertinimus asmeninės bei visuomeninės gerovės srityje, tačiau nesiekia išryškina būtent vartojimo elgsenos aspekto. Kol kas negausios socialiai atsakingos vartojimo elgsenos studijos daugiausia remiasi išsivysčiusių šalių kontekstu, jam pritaikytais teoriniais modeliais bei matavimo skalėmis. Tačiau daugelis tyrėjų pabrėžia, jog kylančios ekonomikos šalių sąlygos neretai lemia kitokius tyrimų rezultatus ir net reikalauja peržiūrėti žinomus modelius. Nors Lietuva bei kitos nedidelės šalys retai vadinamos kylančios ekonomikos šalimis, mūsų šalis pagal visus pagrindinius bruožus atitinka tipinius tokių šalių parametrus. Tai leidžia mokslinius tyrimus atlikti Lietuvoje, tačiau gautus rezultatus taikyti visoje tokio tipų šalių grupėje, taip pasiekiant tikrai globalaus masto mokslinį proveržį. Remiantis dabartiniu socialiai atsakingos vartojimo elgsenos ištyrimo lygiu kol kas sunku išryškinti visas šios sampratos dedamąsias. Šiame projekte didžiausias dėmesys bus skiriamas dviem iš jų: į ekologiją orientuotai vartojimo elgsenai ir etiško vartojimo elgsenai, pastarąją praplečiant į jai giminingas sritis.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-07-K-02
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-07-K-02-016
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-03-23
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2012-05-18
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą