Naujų deimanto tipo nanokompozitinių pjezovaržinių ir plazmoninių metamedžiagų formavimas, tyrimas ir taikymas (METADEIMA)

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
404 568,39 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Metamedžiaga, tai makroskopinis kompozitas, kurio savybės priklauso tiek nuo struktūros (kompozito sudėtinių dalių tarpusavio išsidėstymo, matmenų bei formos) tiek ir nuo cheminės sudėties. Metamedžiagos pasižymi tokiomis įdomiomis savybėmis kaip neigiamas lūžio rodiklis, galimybė sukurti nematomus objektus, o kalbant apie optinio diapazono metamedžiagas pažymėtinas ir išreikštas paviršiaus plazmonų rezonansas.,. Nuo 2000 m. aktyviai formuojamos bei tiriamos pasyviosios metamedžiagos, kurių savybės yra užduodamos gamybos proceso metu. Pastaruoju metu labai susidomėta galimybe sukurti aktyviasias metamedžiagas, kurių savybes galima būtų valdyti naudojant išorinį (mechaninį, optinį, elektrinį) poveikį. Itin perspektyvi tokių metakompozitų gamybos medžiaga - deimanto tipo anglis, pasižyminti unikaliu mechaninių, cheminių, optinių ir elektrinių savybių deriniu. Projekto “Naujų deimanto tipo nanokompozitinių pjezovaržinių ir plazmoninių metamedžiagų formavimas, tyrimas ir taikymas” (METADEIMA)tikslas yra naujų deimanto tipo anglies nanokompozitų, pasižyminčių pjezovaržinėmis bei plazmoninėmis savybėmis auginimas, tyrimas ir taikymas patobulintų jutiklių bei aktyviųjų metamedžiagų formavimui. Šiame darbe planuojama ištirti ir nustatyti ryšį tarp DTAD ir deimanto tipo auginimo sąlygų ir jų pjezovaržinių bei optinių savybių, kambario temperatūroje suformuoti dangas, pasižyminčias stipriu pjezovaržiniu keitimo faktoriumi, silpna varžos priklausomybe nuo temperatūros, stipriu paviršiaus plazmonų rezonansu, galimybe keisti rezonansinį dažnį bei lūžio rodiklio anomalijas priklausomai nuo auginimo sąlygų. Optimizuotos sudėties dangos bus panaudotos naujų prietaisų – aktyviosios optinės metamedžiagos bei pjezovaržinio mikrojutiklio, kurį galima būtų integruoti į aktyviąją metamedžiagą ir panaudoti jos kontrolei – kūrimui

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-07-K-02
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-07-K-02-017
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-03-23
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2012-05-18
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą