"Naujai pasireiškiančios vietinės bei invazinės kilmės medžių ligos Lietuvos miškuose" (akronimas – EMINDIS)

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Gamtos tyrimų centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
404 907,32 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Tyrimo idėja gimė siekiant praplėsti žinias apie Lietuvos ir visos Europos miškus siaubiančias naujas vietinių ir invazinių mikroorganizmų sukeliamas ligas (NVIMSL), kadangi dėl tokių žinių trūkumo dažnai nežinome kaip elgtis paskutiniu metu ypač padažnėjusių „nežinomo patogeno“ sukeltų epifitotijų atvejais. Numatoma tirti didelio atgarsio susilaukusius reiškinius: kietųjų lapuočių,- ąžuolo, uosio ir guobinių, sanitarinės būklės blogėjimą bei masinę džiūtį, ir šiuo metu dėl klimato šiltėjimo intensyvėjantį spygliuočių lajos invazinių patogenų išplitimą. Paraiškoje keliami uždaviniai,- tirti pagrindinių NVIMSL paplitimą bei invazyvumo potencialą Lietuvoje, epifitotijų sukėlėjų biologiją, ekologines savybes ir epidemiologiją, sudaryti prielaidas epifitotijų prognozavimui, kontrolei bei pažeistų medynų atkūrimui, be abejonės yra svarbūs tiek Lietuvai, tiek ir tarptautiniu mastu; o sėkmingai atlikti tyrimai atvertų perspektyvas savalaikių miškininkystės bei gamtosauginių priemonių taikymui Vienas iš svarbiausių rezultatų, laukiamų įgyvendinus planuojamus tyrimus, būtų nacionalinės programos, skirtos NVIMSL stebėsenai (monitoringui), jų tyrimams, poveikio vertinimui bei plitimo kontrolei, sukūrimas bei Lietuvos prisijungimas prie Europos mokslo institucijų bendradarbiavimo miško patologijos srityje tinklo. Numatoma įsteigti potencialiai invazyvių patogeninių mikroorganizmų stebėsenos sistemą, kurioje ir toliau dalyvautų paraišką teikiančioji institucija,- GTC. Projekte planuojamos veiklos ne tik papildytų ir sukurtų pridėtinę vertę šiuo metu vykdomiems ES projektams, tačiau iškeltų Lietuvos miško patologijos, mikologijos bei apskritai biologijos mokslą į aukščiausią europinį lygmenį. Gauti rezultatai būtų skelbiami viešai (publikacijos, pranešimai), jie suteiktų kokybiškai naujos ir miškininkams bei aplinkosaugininkams aktualios informacijos apie pavojingų NVIMSL paplitimą, potencialias grėsmes Lietuvos miškų sanitarinei būklei ir galimas kontrolės priemones.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-07-K-02
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-07-K-02-018
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-03-23
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2012-05-18
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą