Vandens masių cirkuliacijos ypatumai Kuršių mariose taikant stabiliųjų izotopų žymenis ir baigtinių elementų modelį (CISOCUR)

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-10-02
Prašoma lėšų suma:
255 561,77 €
Skirtas finansavimas
255 543,1 €
Iš jo ES dalis:
255 543,1 €

Kuršių marios didžiausios Europoje lagūnos erdviniai hidraulinės cirkuliacijos ir tuo pačiu suspenduotos medžiagos transporto mechanizmai nėra žinomi. Visi iki šiol daryti modeliavimo darbai rėmėsi besikeičiančio vandens lygio matavimais. Pateikiamame darbe siūlomas anglies stabilių izotopų (SI) masių spektrometrijos (SIMS) metodo panaudojimas identifikuojant anglies transformacijos ir hidrodinaminės cirkuliacijos mechanizmus. Taikant šį metodą bus įmanoma 1) identifikuoti iš Nemuno įtekančias bei per Klaipėdos sąsiaurį į marias ištekančias vandens mases; 2) patikrinti jau esamas hipotezes dėl sąnašų judėjimo mechanizmų mariose; 3) įvertinti įvairių fizinių veiksnių poveikį marių vandens cirkuliacijai. Pagrindinis šio tyrimo tikslas būtų pritaikyti baigtinį elementų hidraulinį modelį aprašant Kuršių marių hidraulinę cirkuliaciją pasitelkint kalibracijai įvairių anglies junginių stabilių izotopų santykių matavimus.Projekto vykdomos veiklos susidarys iš keturių pagrindinių veiklų: 1. Stabilių anglies izotopų santykio įvertinimas vandens masėse susisiekiančiose su Kuršių mariomis ( Nemunas, Baltijos jūra) Būsimųjų tyrimo stočių koordinačių nustatymas remiantis anglies izotopinio santykio matavimais. 2. Sezoninis bandinių matavimo stotyse rinkimas; anglies stabilių izotopų santykių matavimai. 3. Kinetinio anglies transformacijų modelio sudarymas ir kalibracija; 4. Hidrodinaminio modelio, besireminčio anglies izotopinio santykio matavimais ir kinetinio anglies transformacijų modeliu, pritaikymas vandens cirkuliaciniams procesams mariose aprašyti.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-07-K-02
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-07-K-02-086
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-03-23
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-08-07
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2012-05-10
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą