Užkrečiamųjų ligų valdymo sistemos Lietuvoje stiprinimas

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-07-23
Prašoma lėšų suma:
270 794,72 €
Skirtas finansavimas
298 658,04 €
Iš jo ES dalis:
253 859,33 €

Aktualumas: gyventojų sergamumo struktūroje sergamumas užkrečiamomis ligomis(UL)sudaro20%. Lietuvos UL ir jų sukėlėjų valstybės informacinė sistema (ULSVIS) apima ne visų ligų informacijos surinkimą automatiniu būdu: 98% susirgimų apie gripą, ŽIV/AIDS perduodama popierine dokumentacija, reikalaujančia daug laiko, žmogiškų resursų. Žiniasklaidoje aktyvėja mokslu nepagrįstos ir žalingos visuomenei informacijos apie UL valdymą skleidimas, dėl ko pradėjo mažėja skiepijimų apimtys, didėti sergamumas sunkiomis UL. Dėl resursų stokos specialistai ir gyventojai nėra pakankamai informuoti apie galimus naujus efektyvius UL valdymo mechanizmus, jų reikšmę gyventojų sveikatai. Projekto tikslas-sustiprinti užkrečiamųjų ligų valdymą Lietuvoje sukuriant naujas UL stebėsenos posistemes, tobulinant teisinę bazę, visuomenės ir specialistų gebėjimus atremti su UL plitimu susijusias grėsmes. Tikslinės grupės-sveikatos ir kitų sektorių specialistai (nacionalinis ir regionų lygmuo), plačioji visuomenė. Šiuo projektu bus sukurtos ir įdiegtos gripo ir ŽIV/AIDS stebėsenos posistemes, kurios leis operatyviau vykdyti šių ligų stebėseną; anksti nustatyti ŽIV/AIDS protrūkius (ar perspėti apie jų tikimybę); teikti kokybiškus duomenis ES UL priežiūros institucijoms; savalaikiai taikyti priešepidemines priemones, sąlygosiančias mažesnę ekonominę naštą visuomenei, geresnę visuomenės sveikatos priežiūrą; racionaliau bus naudojami žmogiškieji ištekliai; standartizuota aplinkos kenksmingumo pšalinimo veikla; sustiprinti sveikatos ir kitų sektorių specialistų administraciniai gebėjimai, patobulinta kvalifikacija parengiant metodines rekomendacijas, veiklos algoritmus ir kt., kas leis standartizuoti specialistų gebėjimą vieningais veiksmais atsakyti į UL grėsmes ir taip apsaugoti visuomenę nuo UL išplitimo. Įgyvendinant projektą bus peržiūrėti ir atnaujinti UL teisės aktai, jų atitiktis ES rekomendacijoms.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Viešųjų politikų reformų skatinimas
Kvietimo numerisVP1-4.3-VRM-02-V-05
Paraiškos kodasVP1-4.3-VRM-02-V-05-009
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-06-13
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-06-13
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą