"Palaikimojo gydymo ir slaugos paslaugų bei paliatyvisios pagalbos plėtra VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centre", santrumpa - (toliau - Kaltinėnų PSPC plėtra)

Paramos priemonė
VP3-2.1-SAM-10-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-09-18
Prašoma lėšų suma:
377 954,12 €
Skirtas finansavimas
377 954,12 €
Iš jo ES dalis:
321 261,01 €

Šilalės rajone blogėjant demografiniams rodikliams (pvz., 2008 m. vidutinis gyventojų amžius siekė 37 m., o 2011 – 38 m.) ir, atitinkamai, sveikatos rodikliams (pvz., didėja ligotumas piktybiniais navikais ir atitinkamai mirtingumas nuo jų) yra privalu plėsti sveikatos priežiūros infrastruktūrą ir paslaugas. Projektas skirtas Šilalės rajono sveikatos sutrikimų turintiems ir neįgaliesiems asmenims, kurių kiekybiniai ir kokybiniai poreikiai sveikatos priežiūros paslaugoms nėra tenkinami. Projekto tikslas – plėtoti palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas bei paliatyviąją pagalbą Šilalės rajone. Siekiant šio tikslo bus vystoma VšĮ Kaltinėnų PSPC infrastruktūra, kuri dalinai neatitinka tikslinių grupių poreikių (pvz., patalpos nepritaikytos savarankiškai sunkiai judantiems asmenims), norint ją pritaikyti aukščiau minėtų paslaugų plėtrai. Tai bus padaryta remontuojant ir paslaugų teikimui pritaikant PSPC pastato dalį: atliekant vidaus inžinerinių sistemų, elektros instaliacijos, ventiliacijos įrengimo, konstrukcijų pertvarkymo ir kt. darbus bei įsigyta reikalingą įrangą (mobilios lovos, defibriliatorius ir kt.). Įgyvendinus projektą, padidės teikiamų paslaugų spektras, paslaugos taps labiau prieinamos ir kokybiškesnės. Preliminariais skaičiavimais, projekto nauda iškart galės pasinaudoti 250 asmenų. ES lėšų investavimas į projekto įgyvendinimą yra tikslingas, kadangi jo įgyvendinimas suponuos viešųjų paslaugų plėtrą ir socialinės integracijos didinimą. Nesant finansavimo, infrastruktūra būtų plečiama tik fragmentiškai, o naujos paslaugos (paliatyvioji pagalba) nebūtų taikomos. Projekto pridėtinė vertė pasireiškia per projekto sritį (jo įgyvendinimas prisidės prie socialinės integracijos didinimo) ir kompleksiškumą (jo įgyvendinimas užtikrins tiek esamų paslaugų plėtrą, tiek naujų reikalingų paslaugų atsiradimą).

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas
Kvietimo numerisVP3-2.1-SAM-10-V-01
Paraiškos kodasVP3-2.1-SAM-10-V-01-107
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-05-16
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-07-26
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šilalės raj.

<< Grįžti į paieškos formą