Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas

Paramos priemonė
VP3-2.1-SAM-10-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Salantų pirminės sveikatos priežiūros centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-08-13
Prašoma lėšų suma:
202 732,56 €
Skirtas finansavimas
208 050,85 €
Iš jo ES dalis:
176 843,23 €

Vienas pagrindinių pastarąjį dešimtmetį vykdomos sveikatos priežiūros reformos elementų yra sveikatos priežiūros sistemos restruktūrizavimas, tobulinant ir atnaujinant sveikatos priežiūros įstaigų tinklą ir optimizuojant teikiamų paslaugų struktūrą, užtikrinant geresnį gyventojų poreikių tenkinimą, geresnę paslaugų kokybę, saugumą, prieinamumą ir racionalesnį išteklių naudojimą. VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centras susiduria su panašiomis problemomis kaip ir kitos sveikatos priežiūros įstaigos Lietuvoje: nepakankamai išvystyta ir efektyvi sveikatos priežiūros infrastruktūra, neadekvati sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas. Ligoninė šiuo metu turi tik pačią būtiniausią įrangą, reikalingą slaugai ir palaikomajam gydymui, didžioji dalis turimos įrangos yra neefektyvi ir pasenusi, o slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje nėra visos tokioms ir paliatyviosios pagalbos paslaugoms teikti būtinos įrangos. Ligoninės patalpos prastos būklės, reikalingas remontas. VšĮ Salantų PSPC, siekdama spręsti minėtas problemas, įgyvendina projektą, kurio pagrindinis tikslas - VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės teikiamų paslaugų optimizavimas ir kokybės gerinimas bei paliatyviosios pagalbos plėtra rajone. Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai: - atliktas patalpų, skirtų palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugoms teikti, remontas (apie 1471 m2); - įsigyta medicinos įranga, skirta palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugoms teikti (18 vnt.); - įsigyta medicinos įranga, skirta paliatyviosios pagalbos paslaugoms teikti (4 vnt.). Sėkmingai įgyvendinus projekto veiklas, geresnės kokybės palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugomis galės naudotis ne mažiau kaip 210 pacientų per metus. ES parama būtina projekto įgyvendinimui, kadangi ligoninė neturi pakankamai finansinių išteklių tokioms investicijoms atlikti.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas
Kvietimo numerisVP3-2.1-SAM-10-V-01
Paraiškos kodasVP3-2.1-SAM-10-V-01-108
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-05-08
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-05-08
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kretingos raj.

<< Grįžti į paieškos formą