Priemonės "Dalinis palūkanų kompensavimas" informavimas ir viešinimas

Paramos priemonė
VP2-6.2-FM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-07-23
Prašoma lėšų suma:
28 962 €
Skirtas finansavimas
28 962 €
Iš jo ES dalis:
28 962 €

Projektas skirtas informuoti apie Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ uždavinio „Pagerinti SVV priėjimą prie finansavimo šaltinių“ priemonę VP2-2.3-ŪM-02-V „Dalinis palūkanų kompensavimas“ ir vykdyti priemonės viešinimo veiklas. Projektas prisidės prie tinkamo Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintų metinių informavimo ir viešinimo priemonių planų įgyvendinimo, tikslinių grupių atstovų informavimo apie apie priemonę "Dalinis palūkanų kompensavimas", pagal priemonę finansuojamus projektus ir jų rezultatus. Projekto tikslinių grupių atstovai: galimi pareiškėjai ir (arba) pareiškėjai, projektų vykdytojai, ekonominiai ir socialiniai partneriai, žiniasklaida, visuomenės grupės pagal UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ kompetencijos sritis. Projekto vykdymas prisidės gilinant visuomenės suvokimą apie ES paramos lėšų panaudojimą, jų teikiamą naudą ir kuriamą pridėtinę vertę

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Techninė parama ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui
Veiksmų programos prioriteto priemonė:2 VP. Informavimas ir viešinimas
Kvietimo numerisVP2-6.2-FM-01-V-02
Paraiškos kodasVP2-6.2-FM-01-V-02-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-03-26
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-03-26
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą