Turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir jų jungties iki Plungės miesto infrastruktūros plėtra

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-01-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Plungės rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
2 027 340,13 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projektas orentuotas į gana aiškiai apibrėžtą regioną (Plungės raj. sav. šiaurinė dalis) ir skirtas vienai dinamiškiausiai besivystančių turizmo krypčių – ekologiniam ir aktyviam poilsiui gamtinėje aplinkoje skatinti, siekiant kompleksiškai ir subalansuotai panaudoti Platelių ežero apylinkių gamtinį ir rekreacinį potencialą (kiek galima daugiau išnaudojant jau sukurtą turizmo infrastruktūrą). Projekto eigoje numatoma įrengti 21,420 km turizmo trasą, kuri būtų pagrindas dviračių, pėsčiųjų ir vandens turizmo maršrutams sukurti. Plungės rajone viena didžiausių kultūros paveldo objektų teritorinė koncentracija, šiaurinėje rajono dalyje - didžiausias Vakarų Lietuvoje ežerynas su rekreacinį patrauklumą padidinančiais miškų masyvais, tris dešimtmečius plėtojama rekreacine struktūra ir lankytojų aptarnavimo patirtimi. Infrastruktūriniu požiūriu - ši Plungės rajono dalis turi gerą transporto infrastruktūrą (geležinkelis Vilnius – Klaipėda, Daugpilio-Panevėžio- Palangos magistralė). Baltijos pajūris su Klaipėdos uostu bei didėjančiomis keleivinių keltų ir kruizinių laivu galimybėmis. Dviračių turizmas ir kelionės pėsčiomis - aktyvaus poilsio forma, kuri gali būti pasiekiama mažomis laiko ir finansinėmis sąnaudomis. Plungės rajono turistinės zonos yra ypač tinkamos pėsčiųjų ir dviračių trasoms. Nors planavimo schemose yra pažymėtos dviračių trasos, tačiau jos yra formalios, neparuoštos. Yra įrengtas vienintelis Plungės rajone dviračių takas (1,25 km). Tačiau keliaujančiam dviračiu to nepakanka. Vasarą Platelių ežero apylinkėse būna labai daug turistų, todėl norint užtikrinti turistų saugumą ir plėtoti ekologišką turizmą tokie takai yra būtini. Išplėtojus infrastruktūrą ir paženklinus maršrutus, kuriais turistai galės saugiai keliauti, bus skatinamas aktyvaus turizmo mėgėjų srautas, kas sudarys galimybes verslininkams siūlyti aktyvaus poilsio priemonių nuomos, maitinimo, nakvynės ir kitas turizmo paslaugas. Tai paskatins šio verslo plėtrą Plungės ir ŽNP vietovėse.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra
Kvietimo numerisVP3-1.3-ŪM-01-V-02
Paraiškos kodasVP3-1.3-ŪM-01-V-02-005
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2012-06-29
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Plungės raj.

<< Grįžti į paieškos formą