Keleivinių ir krovininių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas

Paramos priemonė
VP2-5.2-SM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-07-30
Prašoma lėšų suma:
17 896 616,66 €
Skirtas finansavimas
17 896 616,66 €
Iš jo ES dalis:
17 896 616,66 €

Ilgalaikėje (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijoje numatyta plėtoti keleivių ir krovinių pervežimui reikalingą infrastruktūrą, pastatant šiuolaikišką keleivių ir krovinių terminalą Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste. Įgyvendinus projektą krantinių ilgis sudarys 525,4 m, pirso - 252/287 m, prie pirso bus sumontuotos 2 hidraulinės rampos. Vienu metu bus galima aptarnauti 3 laivus. Šiuo metu Klaipėdos uostas neturi šiuolaikinius reikalavimus atitinkančio keleivių ir krovinių terminalo. Keleiviai ir kroviniai aptarnaujami sename, kariniams tikslams pastatytame terminale su nepritaikyta infrastruktūra, toli nuo miesto centro. Projekto tikslas - įrengti keleivinių ir krovininių keltų aptarnavimui reikalingą infrastruktūrą, siekiant skatinti subalansuotą uosto infrastruktūros vystymą ir sudaryti sąlygas saugiai ir efektyviai transportuoti krovinius bei keleivius. Projektas atitinka: 2007–2013 m. Ekonomikos skatinimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ uždavinį: "Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos jūrų uosto – geresnis potencialo panaudojimas ir konkurencingumo didinimas"; Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos LRV 2005-06-23 nutarimu Nr. 692, nuostatas, t.y. didinti tiek Lietuvos, tiek tranzitinių keleivių ir krovinių vežimo vandens transportu galimybes; plėtoti multimodalinį bei intermodalinį transportą, bei strategijos priedo „Kiti projektai“ projektų sąrašą (patvirtintą LR susisiekimo ministro 2008-07-28 įsakymu Nr. 3-285 su vėlesniais pakeitimais).

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste
Kvietimo numerisVP2-5.2-SM-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.2-SM-01-V-01-013
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-04-20
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-05-17
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą