„Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-07-31
Prašoma lėšų suma:
8 124 698,09 €
Skirtas finansavimas
7 256 460,09 €
Iš jo ES dalis:
6 167 991,08 €

Dėl retų ir saugomų rūšių, įtrauktų į Lietuvos Respublikos saugomų, gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, Buveinių ir Paukščių direktyvų priedus, saugomų tarptautiniais susitarimais (ASCOBANS, EUROBATS, AEWA), buveinių plotų nykimo, jų fragmentacijos bei prastėjimo, blogėjant galimybei migruoti, invazinių rūšių plitimo ir kt. veiksnių, prastėja biologinės įvairovės būklė. Siekiant pagerinti biologinės įvairovės būklę Lietuvoje 2007 m. spalio 4 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-509 (Žin., 2007, Nr. 107-4391) buvo patvirtinta Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei tvarkymo 2007-2013 m. programa, skirta Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategijos prioritetams įgyvendinti. Siekiant įgyvendinti šioje programoje nustatytus uždavinius Aplinkos ministerija kartu su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba 2009-2012 m. vykdė projektą „Retų rūšių apsaugos bei invazinių rūšių gausumo reguliavimo veiksmų planų parengimas“. Projekto įgyvendinimo metu buvo parengti 153 apsaugos veiksmų planai 25-ioms saugomoms rūšims ir 130 gausumo reguliavimo planai 7-ioms invazinėms rūšims. Siekiant planuose numatytų tikslų, projekto „Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausumo reguliavimo priemonių įgyvendinimas“ vykdymo metu numatoma įgyvendinti įvairias apsaugos priemones 3 vabzdžių, 2 žuvų, 3 žinduolių, 10 paukščių, 5 augalų saugomoms ar retoms rūšims ir gausos reguliavimo priemones 1 vėžiagyvių, 1 žuvų, 2 žinduolių ir 3 augalų invazinėms rūšims. Buveinių tvarkymas prisidės prie saugomų ir retų rūšių būklės pagerinimo ir pristabdys invazinių rūšių plitimą mūsų šalyje. Įgyvendinant programoje numatytus uždavinius projekto vykdymo metu taip pat numatoma parengti 2 apsaugos planus griežtai saugomoms rūšims – skersnukiui ir liekninei viksvai.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-02-V-01
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-02-V-01-013
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-04-10
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-06-13
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą