Transporto sektorinio praktinio mokymo centro sukūrimas Bukiškėse

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-13-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Bukiškių žemės ūkio mokykla
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-08-08
Prašoma lėšų suma:
4 633 920,3 €
Skirtas finansavimas
4 633 920,3 €
Iš jo ES dalis:
3 938 832,25 €

Šiuo metu Lietuvoje darbuotojų, turinčių profesinį išsilavinimą, paklausa yra didelė. Tai lemia žemų-vidutinių technologijų dominavimas šalies pramonėje ir stabilus profesiniam mokymui imlių sektorių augimas. Žemų ir vidutinių technologijų sektoriaus darbuotojų mokymą stabdo žemas technologijų lygis bei moraliai pasenusi mokymo bazė, žemas mokymo tikslams naudojamų pastatų energetinis efektyvumas, praktinio mokymo stoka ir nepakankama mokymo kokybė. Šių problemų sprendimui ir teikiamas projektas.Siekiant įgyvendinti sektorinio praktinio mokymo idėją, projekto vykdytojai sutaria bendradarbiauti su kitomis profesinio mokymo įstaigomis, kurių dalis mokymų bus vykdoma transporto sektorinio praktinio mokymo centre Bukiškėse. Planuojama, kad per 6 mėn. po projekto įgyvendinimo apmokytų asmenų skaičius sieks nemažiau kaip 450 projekto pareiškėjo bei partnerio asmenų, bei 100 asmenų iš kitų mokymo įstaigų bei pavienių asmenų. Projekto tikslas - plėtoti transporto sektoriaus praktinio mokymo infrastruktūrą, siekiant profesinio mokymo atitikties darbo rinkos poreikiams. Projektas skirtas transporto sektoriaus praktinio mokymo bazės sukūrimui. Projekto metu bus atlikta pastato (skirto sunkiasvorių transporto priemonių variklių ir kėbulų remonto praktiniam mokymui) (Un. Nr. 4100-2033-5020), įskaitant privažiavimo kelią ir automobilių stovėjimo aikštelę, ir autodromo (unikalus Nr.UN 4400-1008-7150) rekonstrukcija, taip pat bus įsigyjamos mokymo paskirties transporto priemonės, įranga ir baldai. Projekto tikslinė grupė: profesinių mokyklų mokiniai; darbo biržos, bedarbiai; aukštųjų mokyklų studentai; pavieniai asmenys; profesijos mokytojai; įmonės, įmonių darbuotojai; įrangos gamintojai bei jų atstovai. Projektui skirta ES parama leis įgyvendinti projektą pilna apimtimi bei užtikrinti aukštą projekto rezultatų kokybę. Be paramos iš Struktūrinių fondų projektas nebūtų įgyvendintas.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-13-V-03
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-13-V-03-036
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-06-15
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-06-19
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą