Visuomenės sveikatos plėtros strateginių krypčių nustatymas

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-02-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Biudžetinė įstaiga Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
100 839,9 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Siekiant užtikrinti naujus ES ir Pasaulio sveikatos organizacijos strateginius sveikatos politikos prioritetus bei realius gyventojų poreikius atitinkančią visuomenės sveikatos politikos plėtrą, būtina parengti ateinančio laikotarpio (nuo 2014 m.) visuomenės sveikatos politikos plėtros planavimo dokumentą, kuris, kaip strateginis visuomenės sveikatos gerinimo ir sveikatos netolygumų mažinimo įrankis, prisidėtų prie visuomenės sveikatos svarbos valstybės ilgalaikei plėtrai didinimo, sveikatos santykių teisumą skatinančios valstybės politikos formavimo derinant visuomenės sveikatos interesus visose politikos srityse, tarpsektorinio bendradarbiavimo, skirto visuomenės sveikatai ir gyvenimo kokybei gerinti, stiprinimo. Minėtas planavimo dokumentas taip pat svarbus vykdant tolesnę valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros plėtrą savivaldybėse bei siekiant įgyvendinti pagrindinį Lietuvos sveikatos sistemos 2011-2020 metų plėtros metmenų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. XI-1430 (Žin., 2011, Nr. 73-3498), nustatytą tikslą - nustatyti nuoseklią ir kryptingą sveikatos sistemos plėtrą, siekiant sukurti efektyvesnę ir konkurencingesnę sveikatos sistemą.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Viešųjų politikų reformų skatinimas
Kvietimo numerisVP1-4.3-VRM-02-V-05
Paraiškos kodasVP1-4.3-VRM-02-V-05-010
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą