Lietuvos įsitinklinimo Europos Sąjungoje skatinimas

Paramos priemonė
VP1-4.2-VRM-05-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-07-02
Prašoma lėšų suma:
4 185 015,67 €
Skirtas finansavimas
5 288 199,17 €
Iš jo ES dalis:
4 494 969,29 €

Projekto "Lietuvos įsitinklinimo Europos Sąjungoje skatinimas" tikslas - paskatinti kurti bendradarbiavimo tinklus tarp ES politikų formavimo ir įgyvendinimo procesuose dalyvaujančių subjektų ir patobulinti infrastruktūrą, būtiną gilesnei Lietuvos integracijai į ES, kuri paskatintų Lietuvos įtakos ES didėjimą. Lietuvai rengiantis pirmininkauti ES Tarybai 2013 m. esminėmis tampa tokios ES reikalų koordinavimo sistemos prielaidos, kaip koordinavimo stiprinimas bei vidaus ir užsienio politikos ryšio gerinimas, taip mažinant administracinę fragmentaciją. Šiuo projektu bus pagerinti bendradarbiavimo visuose lygmenyse ir sektoriuose gebėjimai: vykdantysis personalas įgyvendins sisteminius pokyčius, bus suteiktos ekspertinės konsultacijos ir parengti tyrimai, sukurtas internetinis puslapis, surengta visuomenės ir NVO įtraukimo į ES politikų formavimo ir įgyvendinimo procesus kampanija. Įgyvendinus Projektą bus kompleksiškai sprendžiamos sisteminės problemos: stiprinamas politikų formavimo ir įgyvendinimo vieningumas bei kuriama institucijų ir suinteresuotų subjektų bendradarbiavimo praktika. Suteiktos ekspertinės konsultacijos bei atlikti tyrimai sustiprins institucijų kompetencijas dalykinėse srityse naudojant gautas rekomendacijas bei išvadas. Projekto loginis pagrindimas yra paremtas kompleksinėmis novatoriškomis priemonėmis: suformuota reikiama bendradarbiavimo tinklui sukurti ir sistemos veiklos harmonizavimui užtikrinti projekto įgyvendinimo metodologija, pasitelktos ekspertinės konsultacijos ir atlikti tyrimai susiję su ES politikomis, teisėkūra bei pačios sistemos vertinimas, sukurtas internetinis puslapis keliomis kalbomis skatins bendradarbiavimą tiek nacionaliniu, tiek ES lygmenyje, į ES politikas bus įtraukta visuomenė ir NVO. Be ESF paramos projektas nebūtų įgyvendintas planuota apimtimi, kokybe ir laiku, projekto poveikis nesukurtų norimo efekto.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas
Kvietimo numerisVP1-4.2-VRM-05-V-03
Paraiškos kodasVP1-4.2-VRM-05-V-03-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-06-19
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-06-19
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą