Praeityje užterštos teritorijos Plinkšių k., Mažeikių r. sav., išvalymas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-06-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
34 392,38 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Mažeikių rajone, Plinkšių kaime yra 1965 m. statytas katilinės pastatas, kuris šiuo metu nebeveikia, yra apgriuvęs. Atlikus preliminarius ekogeologinius tyrimus nustatyta, kad katilinės teritorijos gruntas, gruntinis vanduo galėjo būti teršiamas mazutu, kitais naftos produktais, katilinės teritoriją pagal jautrumą taršai galima priskirti vidutiniškai jautrių kategorijai (III). Pagrindinis taršos šaltinis - katilinės rūsyje esantis mazuto ir vandens mišinys. Buvusi katilinė yra netoli gyvenamųjų vietovių ir vandens telkinių (apie 6 km nuo Sedos miestelio, apie 0,5 km nuo Plinkšių ežero ir apie 1,2 km nuo Šerkšnės upės), katilinės teritorija patenka į Plinkšių kraštovaizdžio draustinio teritoriją. Katilinės rūsiuose esančios aplinkai pavojingos medžiagos kelia pavojų ir žmonių sveikatai. Projekto metu numatoma iš buvusios katilinės rūsio išsiurbti mazuto ir vandens mišinį, tokiu būdu sumažinant teritorijoje esančių pavojingų medžiagų kiekį ir pavojų žmonių sveikatai. Įgyvendinus projektą bus pagerinta aplinkos kokybė, prisidedama prie Plinkšių kaimo ir aplinkinių vietovių gyventojų saugios ir švarios aplinkos užtikrinimo. Be ES paramos projektas būtų įgyvendinamas ilgesnį laikotarpį.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-06-R-82
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-06-R-82-003
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2012-07-25
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Mažeikių raj.

<< Grįžti į paieškos formą