Apleisto pastato, žalojančio aplinką, likvidavimas Plungės mieste

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-06-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Plungės rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
13 756,95 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto įgyvendinimo vieta- Plungės miestas- yra tankiai urabnizuota teritorija, savivaldybės centras, turintis 23,4 tūkst. gyventojų. Plungės miesto plėtra nukreipta i esamų teritorijų funkcinį subalansavimą, teritorijos aptarnavimo pagerinimą. Todėl yra svarbu užtikrinti šio miestelio infrastruktūros plėtrą, gerinti gyvenamąją aplinką, aplinkos kokybę, skatinti ekonomiką, pritraukti investicijas. Tačiau viena iš miesto problemų yra apleisti ir nenaudojami, „bešeimininkiai“, keliantys grėsmę pastatai. Šiuo metu Plungės mieste gyvenamųjų namų mikrorajone yra 1 buvusios elektros pastotės nenaudojamas, tinkamai neprižiūrimas bei naujai paskirčiai nepritaikytas pastatas. Šis pastatas yra praradęs savo tiesioginę funkciją, ir dėl blogos techninės būklės, didelių energetinių sąnaudų, netinkamos geografinės dislokacijos pagal tiesioginę paskirtį nebenaudojamas bei nebeturintis išliekamosios vertės. Šis pastatas nebeatitinka dabartinių technologinių reikalavimų, todėl neeksploatuojamas. Pastato dislokacija yra šalia Plungės teritorinės darbo biržos pastato. Neūkiškai naudojamas begriūnantis pastatas tapo ryškiu vizualios taršos objektu, kuris mažina aplinkos kokybę. Įvertinant tai, kad šis pastatas yra gyvenamųjų daugiabučių mikrorajone, dėl irstančių konstrukcijų jis sukelia didelę riziką vaikų saugumui. Todėl siekiant užtikrinti gyventojų saugumą, skatinti miestelio infrastruktūros plėtrą, bei didinti patrauklumą investicijoms, būtina nugriauti Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį avarinės būklės pastatą A.Jucio gatvėje. Nugriovus nenaudojamą ir apleista pastatą, pagerėtų Plungės miesto A.Jucio gatvėje esančios gyvenamosios zonos aplinkos kokybė, būtų prisidėta prie gyventojų saugumo užtikrinimo, gyvenimo kokybės padidinimo, kas skatintų miesto plėtrą, investicijų pritraukimą.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-06-R-82
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-06-R-82-005
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2012-06-18
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Plungės raj.

<< Grįžti į paieškos formą