Buvusios naftos bazės teritorijos Biržų r., Papilio sen., Einorių k., išvalymas nuo aplinkai pavojingų medžiagų ir būklės atkūrimas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-06-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Biržų rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
137 569,51 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto tikslas – apsaugoti požeminį vandenį nuo taršos iš praeityje naftos produktais užterštos buvusios naftos bazės teritorijos Biržų r., Papilio sen., Einorių k. Ši teritorija iki 1991 m. priklausė Biržų rajono Einorių kolūkiui. Naftos bazės teritorijoje buvo įrengtos antžeminės naftos produktų talpyklos. Jose buvo laikomas benzinas, dyzelinis kuras ir įvairios alyvos. 1991 m. sustabdžius naftos bazės veiklą, talpyklos buvo išmontuotos. Šiuo metu teritorijoje likę tik buvusios naftos bazės statinių liekanos (pamatai). Ši teritorija yra laisvoje valstybinėje žemėje, apie 260 m nuo Einorių gyvenvietės centro. Gyvenamieji namai nuo objekto nutolę apie 250 m, artimiausias paviršinio vandens telkinys nutolęs apie 30 m (melioracijos griovys). Pagal jautrumą taršai buvusios naftos bazės teritorija priskiriama jautrioms teritorijoms. Nors ši naftos bazė pagal paskirtį nebenaudojama, jos eksploatavimo metu susidariusi tarša išplito grunte bei teršia požeminius vandenis. Pagal atlikto ekogeologinio tyrimo rezultatus nustatyta didelė minėtos teritorijos grunto ir požeminio vandens tarša naftos produktais. Pateiktoje tyrimų ataskaitoje konstatuota, kad objekto poveikio aplinkai rizika yra didelė ir esantis taršos arealas gali plėstis. Siekiant pašalinti šios praeities taršos keliamą pavojų kitiems aplinkos elementams, būtina šią praeityje naftos produktais užterštą teritoriją išvalyti: nukasti užterštą gruntą, pakeisti jį neužterštu gruntu, apsėti žole, o užterštą gruntą išvežti į pavojingų atliekų sąvartyną. Taip pat iš teritorijos numatoma pašalinti užterštas buvusios naftos bazės statinių liekanas (pamatus).Numatoma išvalyti teritorija–0,5 ha. Įgyvendinus Projektą, bus sustabdytas teršalų sklidimas į gilesnius grunto sluoksnius ir požeminius vandenis, išvengta neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Projektas prisidės prie kraštovaizdžio išsaugojimo ir sąlygų efektyviai jį pritaikyti gyventojų ir ūkio reikmėms sudarymo.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-06-R-51
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-06-R-51-005
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2012-10-23
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Biržų raj.

<< Grįžti į paieškos formą