Kaipėdos universiteto bibliotekos duomenų saugyklų atnaujinimas

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-06-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-08-20
Prašoma lėšų suma:
203 598,53 €
Skirtas finansavimas
129 012,11 €
Iš jo ES dalis:
109 660,29 €

Klaipėdos universiteto (KU) bibliotekos retų, archyvinių ir rankraštinių dokumentų saugyklos yra įsikūrusios joms nepritaikytose patalpose.Dabartinėse patalpose neįmanoma užtikrinti:1) tinkamų darbo sąlygų mokslininkams ir tyrėjams, kurie yra vieni iš pagrindinių šio fondo vartotojų; 2) būtino tokių dokumentų saugojimui temperatūros ir drėgmės režimo bei kt.sąlygų, apibrėžtų Lietuvos Respublikos įstatymais. Biblioteka neturi retų, archyvinių ir rankraštinių dokumentų skaitmeninimui ir naudojimui skirtos įrangos, todėl yra apribota šių dokumentų sklaida ir panaudojimas, reikalingi atliekant mokslinius tyrimus humanitarinių, socialinių ir kt.mokslų srityse. Pagrindinis projekto tikslas–sukurti KU bibliotekoje šiuolaikinę technologinę ir informacinę infrastruktūrą, reikalingą aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymui. KU bibliotekoje archyvuose sukaupti unikalūs lietuvių egzodo dokumentai (asmeniniai laiškai, rankraščiai, nuotraukos, audio medžiaga ir kt.). Išeivijoje sukauptuose archyvuose pirminiai šaltiniai muzikologijos, kultūros istorijos, religijotyros, kalbotyros srityse ilgą laiką Lietuvos tyrėjams nebuvo prieinami. Tik atkeliavus šiems archyvams į Lietuvą, Klaipėdos universitetą, atsirado galimybės naudoti šiuos šaltinius, vykdant mokslinius tyrimus šiose mokslo srityse. Tačiau tam, kad atliekant tyrinėjimus humanitarinių, istorijos, kalbotyros ir kitų gretimų mokslų srityse prieiga prie KU bibliotekoje saugomų dokumentų būtų operatyvi ir racionali, būtina: sukurti ir plėtoti technologinę ir informacinę infrastruktūrą, kuri taptų pagrindiniu įrankiu, naudojant archyvinius KU bibliotekos fondus; atnaujinti turimas patalpas bei įsigyti reikalingą dokumentų skaitmeninimui įrangą. Planuojama taip pat sukurti 15 naujų kompiuterizuotų darbo vietų mokslininkams ir tyrėjams. Taip sukurta informacinė infrastruktūra galėtų būti pagalbiniu įrankiu mokslininkams naudojantis KU bibliotekos fondais visoje Lietuvoje bei už jos ribų.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas
Kvietimo numerisVP2-1.1-ŠMM-06-V-01
Paraiškos kodasVP2-1.1-ŠMM-06-V-01-005
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-06-26
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-06-28
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą