Lietuvos istorijos instituto duomenų saugyklų infrastruktūros atnaujinimas

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-06-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Lietuvos istorijos institutas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
320 030,12 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Lietuvos istorijos instituto saugyklos turi problemų su pastato esamų inžinerinių tinklų ir įrangos senėjimu, aplinkos apsaugos reikalavimais, istorinių šaltinių saugojimo sąlygų blogėjimu, kompiuterinės ir programinės įrangos atnaujinimu, mokslo darbuotojų darbo sąlygų gerinimu. Investicijos projekto įgyvendinimas prisidėtų prie aplinkos apsaugos stiprinimo Lietuvoje, ženkliai padidintų saugyklose esamų ir kaupiamų istorijos šaltinių saugumą, kuriais naudojasi Lietuvos ir užsienio mokslo darbuotojai. Problemų sprendimui siūloma atsisakyti esamos dujinės gaisro saugos sistemos su ozono sluoksnį ardančiomis dujomis ir sumontuoti naują gaisro gesinimo sistemą, pakeisti seną inžinerinę įrangą, modernizuoti virtualią prieigą moksliniams tyrinėjimams, išplėsti duomenų skaitmeninę bazę. Projekto rezultatai skirti istorinių šaltinių naudotojams- studentams, mokslo darbuotojams, tyrėjams, mokslininkams stažuotojams, jų mokslinės aplinkos gerinimui. Projektas pagerintų mokslo darbuotojų sąlygas vykdant svarbius nacionalinės reikšmės bei kitus MTTP projektus, sudarytų sąlygas geresniam istorinių šaltinių saugojimui, bei palaikytų efektyvesnę prieigą prie duomenų bazės.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas
Kvietimo numerisVP2-1.1-ŠMM-06-V-01
Paraiškos kodasVP2-1.1-ŠMM-06-V-01-007
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-05-25
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2012-06-29
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą