Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) duomenų saugyklų modernizavimas nacionalinių mokslo programų bei mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) projektų vykdymui

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-06-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-08-13
Prašoma lėšų suma:
539 855,2 €
Skirtas finansavimas
539 855,2 €
Iš jo ES dalis:
458 876,92 €

Įgyvendinanat šį projektą bus siekiama atnaujinti VDU duomenų saugyklas. Atnaujinus saugyklų infrastruktūrą, bus išspręsta nemažai problemų, susijusių su dokumentų (šaltinių) išsaugojimu, jų prieinamumo užtikrinimu, greitesniu informacijos vartotojams gavimu, kuriuos egzistuoja šiuo metu. Planuojama atnaujinti VDU bibliotekas, įrengiant atviras duomenų saugyklas. Tokių darbo vietų įkūrimas sumažintų triukšmą bibliotekoje ir sudarytų palankesnes sąlygas universiteto bendruomenės narių studijoms ir moksliniam darbui. Projekto tikslas - atnaujinti VDU saugyklų infrastruktūrą, pritaikant ją MTTP ir nacionalinių mokslo programų veikloms. Tikslui pasiekti bus atliekami šie veiksmai: 1. Atnaujintos VDU saugyklų patalpos, pritaikant jas dokumentų saugojimui pagal patvirtintas higienos normas (HN). 2. Pritaikytos VDU saugyklų patalpos tyrėjų ir mokslininkų darbui. 3. Įsigyjama specializuota įrangą tyrėjų ir mokslininkų veiklos efektyvumui užtikrinti. Veiklos prisidėtų prie mokslinės aplinkos šalies ūkio ir kultūros plėtotės, būtų užtikrinta MTTP projektų vykdymui reikalinga technologinė ir informacinė infrastruktūra. Projektas sukuria infrastruktūrą, kuri reikalinga mokslinės aplinkos gerinimui vykdant socialinių mokslų, humanitarinių mokslų, menų srities tyrimus, įtraukiant į tiriamuosius darbus studentus, socialinius dalininkus, tyrimų projektų užsakovus ir partnerius. Palankios mokslinės aplinkos sukūrimas ir jos pagalba plėtojamų tyrimų ir žinių plėtros elementai yra vieni pagrindinių prielaidų skatinant sėkmingą žinių ekonomikos plėtrą ir raidą Lietuvoje. Įgyvendinus šį projektą bus išsaugota didelė dalis leidinių, kurie nieko nedarymo atveju būtų sunaikinti, ir neleistų mokslinių tyrimų rezultatų perkelti į verslo sferą ir sustiprinti bendradarbiavimo. Leidinių išsaugojimas leistų sustiprinti viešą mokslinių leidinių duomenų bazę.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas
Kvietimo numerisVP2-1.1-ŠMM-06-V-01
Paraiškos kodasVP2-1.1-ŠMM-06-V-01-009
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-06-29
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-06-29
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą