Socialinių ir humanitarinių mokslų informacinės infrastruktūros plėtra Lietuvos edukologijos universitete

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-06-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos edukologijos universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-09-13
Prašoma lėšų suma:
289 204,99 €
Skirtas finansavimas
287 811,5 €
Iš jo ES dalis:
244 639,77 €

Lietuvos edukologijos universitetas (toliau – LEU) išskirtinį dėmesį skiria socialinių ir humanitarinių mokslų fundamentinių bei taikomųjų tyrimų plėtrai, bet mokslo informacinė infrastruktūra nėra išplėtota. Projekto tikslas – mokslinės aplinkos gerinimas LEU plėtojant soc. ir hum. mokslų informacinę infrastruktūrą. Uždavinys – soc. ir hum. mokslų duomenų saugyklų infrastruktūros atnaujinimas ir darbo vietų mokslininkams ir kitiems tyrėjams įkūrimas. Planuojama padidinti LEU duomenų saugyklose sukauptos medžiagos ir tyrimų duomenų prieinamumą, perkeliant į elektroninius formatus, atnaujinant duomenų saugyklų infrastruktūrą, įrengiant el. išteklių kaupyklą, skaitmeninimo ir kolektyvinio darbo salę. Gerinant mokslininkų ir kitų tyrėjų darbo sąlygas LEU (T. Ševčenkos g. 31) numatoma sukurti tyrėjams viso 31 (21 naują nuolatinę darbo vietą su informacine įranga ir 10 laikinų kompiuterizuotų darbo vietų Humanitarų bibliotekoje). Be ES Fondų finansavimo veiklos neįgyvendintinos. Projekto pridėtinė vertė pasireiškia keletu aspektų: 1) Projekto įgyvendinimas suteiks galimybę naudotis pagerinta MTTP baze ir informacine infrastruktūra socialinių ir humanitarinių mokslų tyrėjams; 2) Projektą ketinama įgyvendinti tose mokslų srityse, kuriose Universitetas pasiekė svariausių laimėjimų, socialinių mokslų plėtra ir taikomieji tyrimai akcentuojami ir strateginiuose Universiteto dokumentuose; 3) Vertinant ekonominiu požiūriu, bus investuota į žinių ekonomikos sektorių, kurio investicinė grąža yra itin svari, tiesiogiai įtakoja ekonomikos plėtrą ir skatina jos augimą.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas
Kvietimo numerisVP2-1.1-ŠMM-06-V-01
Paraiškos kodasVP2-1.1-ŠMM-06-V-01-010
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-07-02
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-07-02
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą