Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-08-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-09-12
Prašoma lėšų suma:
1 435 905,26 €
Skirtas finansavimas
1 544 297,77 €
Iš jo ES dalis:
1 312 653,11 €

Projekto tikslas – lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje stiprinimas, jų veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis skatinimas. Bus plėtojami Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir užsienio lituanistikos centrų bendradarbiavimo tinklai (tiesioginiai ir virtualūs), skatinamas bendradarbiavimas, gerinama lituanistikos užsienyje ir Lietuvoje dėstymo kokybė, teikiama metodinė, mokslinė ir materialinė parama lituanistikos centrams. Uždaviniai: 1. Siekti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir užsienio lituanistikos (baltistikos) centrų tarpusavio bendradarbiavimo bei ryšių su kraštų lietuvių bendruomenėmis palaikymo; stiprinti lituanistikos koordinavimą. 2. Skatinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bei užsienio lituanistikos centrų studentų, dėstytojų mainus. 3. Užtikrinti lituanistikos centrų veiklai reikalingą paramą dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo, centrų aprūpinimo metodine, mokslo ir mokomąja literatūra bei įranga srityse.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-08-V-02
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-08-V-02-005
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-07-20
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-07-20
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą