Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-08-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-09-12
Prašoma lėšų suma:
833 410,57 €
Skirtas finansavimas
849 305,2 €
Iš jo ES dalis:
721 909,42 €

Šiuolaikinės globalizacijos eroje vykstantis migracijos, kosmopolitizmo apraiškų procesas lemia didėjantį dėmesį lituanistikos (baltistikos) tyrimams ir studijoms, jos suvokimui pasauliniame kontekste, tačiau lituanistikos ir baltistikos centrai dėl ekonominių ir politinių priežasčių, žmogiškųjų išteklių resursų nepakankamumo negali aktyviau bendradarbiauti su Lietuvos mokslininkais. Centrų stiprinimas yra būtinas, nes bendruomenės turi būti formuojamos ne tik popkultūros ženkliškumu, o paremtų moksliniu pagrindų argumentų objektyvumu. Lituanistikos centrai turi sukaupę nemažai XX –ojo amžiaus Lietuvos medžiagos (dažnai tai yra originalūs politiniai, meniniai dokumentai), tačiau nesustabdomas kone kasdien kintančios situacijos procesas bendruomenių lieka tik stebimas iš šalies, o ne analizuojamas, nes pateikti tam tikrų klausimų, išgirsti kitą, argumentuotą nuomonę, pamatyti kitą kultūros, politikos, ekonomikos pusę nėra galimybių. Šio projekto tikslas – stiprinti lituanistikos ir baltistikos centrų, geografiniu atžvilgiu esančių toli nuo Lietuvos ir Lietuvoje esančių lituanistikos mokslo institucijų, bei mokslininkų ir lietuvių bendruomenių komunikaciją, įgalinti didesnį tarptautinį bendradarbiavimą. Šio projekto metu siekiama Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinimo ir intensyvesnės lituanistikos centrų plėtros užsienyje skatinimo, nes tai užtikrins komunikaciją tarp Lietuvos užsienio centrų, užsienyje esančių Lituanistikos centrų ir toje šalyje esančios bendruomenės bendradarbiavimą, akademinės ir plačiųjų visuomenių komunikavimą, įgalins lietuvių bendruomenę užsienyje susipažinti su dabartine Lietuvos situacija, jos problemomis, pateikiamomis objektyviai ir argumentuotai, užtikrins glaudų bendradarbiavimą ir plės „Globalios Lietuvos“ misiją mezgant ryšius su išvykusiais mokslininkais, būsimais studentais, sukurs ir pateiks viešąją nuomonę apie Lietuvos aukštojo mokslo kokybę, kultūros gerinimą.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-08-V-02
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-07-20
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-07-20
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą