„Retų rūšių apsaugos bei invazinių rūšių gausumo reguliavimo veiksmų planų parengimas“

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-07-02
Prašoma lėšų suma:
865 384,62 €
Skirtas finansavimas
869 337,93 €
Iš jo ES dalis:
738 937,23 €

Dėl retų ir saugomų rūšių, kurios įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą, Buveinių ir Paukščių direktyvas bei yra saugomos tarptautiniais susitarimais (Bonos, ASCOBANS, EUROBATS, AEWA), buveinių plotų nykimo, jų defragmentacijos bei prastėjimo, blogėjant galimybei migruoti, invazinių rūšių plitimo ir kt. veiksnių, kurie susiformuoja dėl tradicinės žemėnaudos formų žemės ūkyje nykimo, miškų ir šlapžemių natūralaus hidrologinio režimo sutrikdymo, aktyvaus miškų naudojimo, infrastruktūros plėtros ir kt., prastėja biologinės įvairovės būklė ir Lietuvoje, ir Europoje. Todėl, pritariant mokslininkams, Aplinkos ministro 2007 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. D1-509 „Dėl Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei tvarkymo 2007-2013 m. programos, skirtos Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategijos prioritetams įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 107-4391) buvo patvirtinta programa ir veiksmų planas, siekiant pagerinti biologinės įvairovės būklę Lietuvoje. Pagal šią programą, Aplinkos ministerija siekdama pagerinti 23-ų saugomų Lietuvoje ir Europinės svarbos rūšių bei pagal tarptautines konvencijas saugomų rūšių būklę, planuoja šiuo projektu parengti 148 veiksmų planus šioms rūšims: lūšiai, kūdriniam pelėausiui, Natuzijaus šikšniukui, rudajam ausyliui, paprastajai jūros kiaulei, juodajam gandrui, kurtiniui, stulgiui, meldinei nendrinukei, mažajai žuvėdrai, jūriniam ereliui, žuvininkui, gaidukui, tikučiui, dirviniam sėjikui, vijūnui, kraujalakiniui melsviui, pleištiniam žirgeliui, purpuriniam plokščiavabaliui, vėjalandei šilagėlei, plačialapei klumpaitei, pelkinei uolaskėlei, pūslėtajai aldrūnei. Projekto metu bus parengtos lūšiai ir didžiajam apuokui skirtos mokslinės veisimo programos. Bus parengti 7-ių invazinių rūšių 130 populiacijų gausumo reguliavimo planų, siekiant sumažinti jų paplitimą biologine įvairove turtingose teritorijose.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-02-V-01
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-02-V-01-003
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-02-20
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-04-23
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą