Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslo taryba
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-03-27
Prašoma lėšų suma:
2 475 580,98 €
Skirtas finansavimas
4 935 561,57 €
Iš jo ES dalis:
2 034 867,05 €

Podoktorantūrinių stažuočių vykdymas Lietuvoje išspręs dalį šalies mokslinės technologinės plėtros problemų: jauniesiems mokslininkams užtikrins darbo vietas mokslo ir mokslinių tyrimų institucijose, tai sumažins mokslininkų migraciją ir atjaunins šalies mokslinį potencialą, skatins tarpdisciplininį ir tarptautinį bendradarbiavimą, užtikrins MTEP sektoriaus vykdomų tyrimų kokybės padidėjimą, sudarys prielaidas privataus tyrimų sektoriaus plėtrai, privataus ir valstybinio tyrimų sektorių bendradarbiavimui, tyrimais grįsto verslo plėtrai, skatins mokslo ir visuomenės sanglaudos tobulinimą, spartins aukščiausios kvalifikacijos akademinių darbuotojų rengimą. Projektas gali būti derinamas su projektais, siūlančiais išplėstines podaktaro studijų modulių schemas, skirtas plėtoti ne tik mokslinę, bet ir pedagoginę bei akademinės vadybos kompetencijas.Tikslinė grupė-mokslininkai, kuriems nuo daktaro laipsnio suteikimo yra praėję ne daugiau kaip 5 metai. Tikslas – įgyvendinti podoktorantūrinių stažuočių sistemos plėtotę,įtraukiant į mokslinę veiklą universitetinių studijų trečiosios pakopos absolventus,sudaryti jiems sąlygas pradėti savarankiškus mokslinius tyrimus, pasirengti mokslinei pedagoginei karjerai.Pastovių darbo vietų skaičius tyrimų institucijose yra ribotas,karjeros tempai lėti,dalis jaunų mokslininkų palieka tyrimų sektorių,siekia karjeros versle, išvyksta į mokslinės karjeros požiūriu patrauklesnes valstybes. Projektas leis stažuotojams rengtis savarankiškam tiriamajam darbui, kelti savo mokslinę, pedagoginę ir akademinės vadybos kvalifikaciją.Stažuotojai galės inicijuoti savas tyrimų temas, tokiu būdu užtikrinant žmogiškųjų išteklių kompetencijos ir kvalifikacijos plėtrą. Stažuotėmis bus stengiamasi pritraukti jaunus mokslininkus į Lietuvos mokslo centrus iš kitų šalių.Patrauklūs mokslinės karjeros „keliai“, sudarantys sąlygas išvengti nelanksčios karjeros sistemos, yra vienas iš protų išsaugojimo ir pritraukimo būdų.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-01-V-01
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-01-V-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-02-03
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-02-10
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą