Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Dangos rekonstravimas

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-10-16
Prašoma lėšų suma:
9 847 080,63 €
Skirtas finansavimas
9 847 080,63 €
Iš jo ES dalis:
9 847 080,63 €

Kelias E67 Via Baltica kerta Lietuvos teritoriją iš pietų į šiaurę. Tai yra svarbiausias transporto koridorius, jungiantis centrinį, rytinį ir šiaurinį Europos regionus. Vienas kelio ruožas praeina magistraliniu keliu A10 Panevėžys-Pasvalys-Ryga. Šis kelias yra viena iš pagrindinių transporto jungčių Lietuvos–Latvijos pasienyje. Numatyto rekonstruoti kelio A10 ruožo nuo 47,8 iki 60,9 km danga neatitinka keliamų reikalavimų, yra susiformavusios gilios vėžės. Rekonstruojant šį ruožą planuojama sustiprinti 13,1 km kelio dangos, įrengti saugaus eismo priemones ir rekonstruoti inžinerinius tinklus. Transeuropinių TEN-T kelių tinklo plėtros poreikis yra akcentuotas ne tik Europos, bet ir mūsų šalies dokumentuose: Lietuvos transporto ir tranzito plėtros strategijoje (2002), Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje, 2002–2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programoje. Projektas atitinka „Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos“, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr.692, nuostatas: formuoti kelių transporto saugaus eismo sistemą, stiprinti eismo dalyvių saugumo prevenciją, gerinti eismo reguliavimo sąlygas, modernizuoti kelių infrastruktūrą (gerinti jos geometriją ir tobulinti dangą), griežtinti kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolę, tobulinti magistralinių kelių techninius parametrus iki šalies ir tarptautiniu požiūriu suderinto lygio, įgyvendinti eismo saugumo ir aplinkosaugos priemones bei plėtoti dviračių ir pėsčiųjų takų tinklą miestuose, gyvenvietėse ir užmiesčio keliuose.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas
Kvietimo numerisVP2-5.1-SM-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.1-SM-01-V-01-015
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-08-09
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-08-14
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Pasvalio raj.

<< Grįžti į paieškos formą