Saugomų teritorijų tvarkymas (III etapas)

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-10-18
Prašoma lėšų suma:
12 563 716,4 €
Skirtas finansavimas
12 206 551 €
Iš jo ES dalis:
10 375 568,35 €

Projektu siekiama sudaryti prielaidas saugomų teritorijų būklei gerinti, įgyvendinant planavimo dokumentuose numatytas apsaugos ir tvarkymo priemones pasirinktose saugomose teritorijose. Projektas apima šias pagrindines veiklas: lankytojų centrų įrengimas (kartu su vidaus ekspozicijomis),gamtos mokyklų įrengimas, apžvalgos bokštų, pažintinių (t.p. ir medžių lajų) takų įrengimas, paveldo objektųir draustinių tvarkymas, "Natura 2000" teritorijų tvarkymas. Veiklų poreikio pagrindimas: 1. Lankytojų centruose įvairioms lankytojų grupėms suprantamais būdais suteikiama išsami informacija apie gamtos ir kultūros vertybes, veiklos saugomose teritorijose galimybes (planuojama įrengti 3 lankytojų centrus ir 9 ekspozicijas lankytojų centuose). 2. Gamtos mkyklose bus organizuojamas betarpiškas, aktyvus mokymosi procesas gamtai pažinti (planuojama įrengti 5 gamtos mokyklas). 3. Įrengiant apžvalgos bokštą ir 7 takus bus sudarytos galimybės tikslingai pažinti valstybinių parkų vertybes, keliaujant specialiais maršrutais. 4. Nyksta netvarkomi paveldo objektai, jų vertingosios savybės, blogėja jų bendra būklė, lankytojai nesuvokia jų svarbos arba nesidomi jais apskritai (planuojama sutvarkyti 1 paveldo objektą); 5. Draustiniai tvarkomi siekiant pristatyti visuomenei juose saugomas vertybes ir sureguliuojant lankytojų srautus jas apsaugoti (planuojama sutvarkyti 4 draustinius). 4. Įgyvendinant gamtotvarkos priemones (pvz. šienavimo, krūmų kirtimo, hidrologinio režimo atstatymo ir kt.) "Natura 2000" teritorijose, siekiama sudaryti sąlygas buveinėms, rūšims atkurti ir išsaugoti. ES Tarybos direktyvų reikalavimai įpareigoja šalis nares vykdyti atitinkamus tvarkymo darbus paukščių ir buveinių apsaugai svarbiose teritorijose (planuojama tvarkyti 27 teritorijas).

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-02-V-01
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-02-V-01-014
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-07-12
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-09-03
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Anykščių raj.

<< Grįžti į paieškos formą