Geležinkelio "Rail Baltica" linijos modernizavimas ruože Kaunas - Šiauliai. Antrųjų geležinkelio kelių statyba ruožuose Žeimiai-Lukšiai, Gimbogala-Linkaičiai

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-02-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
38 005 156,03 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

EP ir Europos Taryba 2004 m. sprendimu Nr. 884/2004/EB patvirtino prioritetinių transporto projektų sąrašą, kuriame įtrauktas Geležinkelio linijos “Rail Baltica” ašis Varšuva-Kaunas-Ryga-Talinas-Helsinkis projektas. 2010-04-07 LR Vyriausybė nutarimu Nr. 371 pripažino projektą „Rail Baltica“ valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Pagrindinis „Rail Baltica“ projekto tikslas – išvystyta interoperabili Pietų – Šiaurės krypties geležinkelio transporto ašis, sujungsianti Baltijos valstybes su Lenkija, o per ją - su likusiu ES geležinkelių transporto tinklu. Tai padėtų tenkinti vis didėjančius ES valstybių prekybos ir paslaugų poreikius. Vienas iš šio globalaus projekto etapų yra esamo 1520 mm vėžės pločio geležinkelio rekonstrukcija ir antrųjų kelių statyba ruožuose Žeimiai-Lukšiai, Gimbogala-Linkaičiai. Bendras statomo ir rekonstruojamo esamo (1520 mm vėžės pločio) geležinkelio kelio ilgis ~ 30,5 km, bus modernizuota signalizacijos sistema Žeimių, Lukšių, Gimbogalos ir Linkaičių stotyse. Projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692, nuostatų 55.5, 55.6, 55.8, 58.12 ir 58.18 punktus, priedo 30 eil. Projektas bus finansuojamas ES paramos lėšomis ir nuosavomis lėšomis. Netinkamos išlaidos bus padengiamos nuosavomis lėšomis. Įgyvendinus projektą visų pirma bus pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam ir keleiviniam transportui, padidės pralaidumas bei vidutiniai ir maksimalūs greičiai, bus taupomas keleivių bei krovinių vežimo laikas, sumažės avarijų skaičius, triukšmas bei tarša, pagerės susisiekimas, bus ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas. Tai sudarys visas sąlygas sėkmingai integruotis į ES transporto sistemą, didinti šalies geležinkelių konkurencingumą Europos transporto paslaugų rinkoje.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti
Kvietimo numerisVP2-5.1-SM-02-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.1-SM-02-V-01-013
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Jonavos raj.

<< Grįžti į paieškos formą