Transeuropinio tinklo kelio E77 (Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas) rekonstravimas (II etapas)

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-11-26
Prašoma lėšų suma:
10 967 320,73 €
Skirtas finansavimas
10 967 320,73 €
Iš jo ES dalis:
10 967 320,73 €

IA transporto koridorius yra svarbi jungtis ne tik Lietuvos, bet ir TEN-T kelių infrastruktūroje. Šis kelias šiaurės-pietų kryptimi jungia Latvijos sostinę Ryga su Gdansku (Lenkija) per Kaliningrado sritį (Rusija). Kaliningrado sritis yra ir ateityje bus svarbi ne tik Rusijos Federacijai, bet ir Europos Sąjungai. Numatoma, kad artimiausioje ateityje, Kaliningrado Jūrų uoste bus perkraunama daugiau kaip 20 mln. tonų krovinių. Kaliningrado srities plėtros programoje numatomas spartus regiono ekonomikos augimas. Tikimasi, kad krovinių vežimas iš srities ir į ją augs apie 7–10 proc. per metus. Todėl labai svarbu rekonstruoti kelią, kad tranzitinio transporto priemonių eismas IA transporto koridoriumi būtų patogus ir saugus. Būtina didinti kelio plotį, kelio dangos konstrukcijos stiprumą maksimaliai leistinai apkrovai, bei įgyvendinti saugaus eismo ir aplinkosaugines priemones. Numatomi rekonstruoti ruožai neatitinka transporto koridoriams keliamų reikalavimų, neužtikrina saugių ir patogių automobilių eismo sąlygų, atitinkančių eismo intensyvumo lygį, kelio reikšmę ir tarptautinius standartus, tuo sukeldami nuostolius tiek vietiniams, tiek tarptautiniams krovinių vežėjams. Projektas atitinka Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrojo plano (2002), Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos (2005), Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos nuostatas. Įgyvendinant projektą, numatoma rekonstruoti: 12,5 km kelio ruožą, 2 viadukus, sankryžas; įdiegti aplinkosaugines priemones.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas
Kvietimo numerisVP2-5.1-SM-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.1-SM-01-V-01-016
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-10-05
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-10-08
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Tauragės raj.

<< Grįžti į paieškos formą